ຄວາມຮັ່ງມີ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ຄວາມຮັ່ງມີ (Wealth) ໃນ ເສດຖະສາດ ໝາຍເຖິງ ຄວາມອຸດົມສົມບູນ ຂອງ ຄຸນຄ່າທາງເສດຖະກິດ ຂອງ ວັດຖຸ, ຫຼື ສະພາບການຄວບຄຸມ ຫຼື ຄອບຄອງ ວັດຖຸດັ່ງກ່າວ ເຊິ່ງ ລວມມີ ທັງ ເງິນ, ອະສັງຫາລິມະຊັບ ແລະ ຊັບສິນສ່ວນບຸກຄົນ.