ຄວາມກົດອາກາດ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ຄວາມກົດອາກາດ ແມ່ນ ຄວາມກົດດັນ ຢູ່ ຈຸດໃດໜຶ່ງ ຂອງ ຊັ້ນບັນຍາກາດ ຂອງ ໂລກ. ໂດຍທົ່ວໄປ ຄວາມກົດອາກາດ ຈະປະມານເທົ່າກັບ ຄວາກົດດັນ ທີ່ເກີດຂຶ້ນ ຍ້ອນນໍ້າໜັກ ຂອງ ອາກາດ ຢູ່ເທິງຈຸດນັ້ນໆ. ໝາຍຄວາມວ່າ ຈຸດທີ່ມີຄວາມກົດອາກາດຕໍ່າ ຈະມີ ອາກາດທີ່ມີມວນສານຕໍ່າກ່ວາຢູ່ເທິງມັນ. ດ້ວຍເຫດຜົນແບບດຽວກັນ ຄວາມກົດອາກາດ ຈະຕໍ່າລົງ ເມື່ອລະດັບຄວາມສູງເພີ່ມຂຶ້ນ. ຄວາມກົດອາກາດ ຕໍ່ ເນື້ອທີ່ໜຶ່ງແມັດມົນທົນ ຢູ່ ໃນລະດັບໜ້ານໍ້າທະເລ ຈະເທົ່າກັບ 100 ກິໂລນິວເຕິນ ຫຼື ເທົ່າກັບ 10.2 ໂຕນ.

ຄວາມກົດອາກາດມາດຕະຖານ[ດັດແກ້]

ຄວາມກົດອາກາດມາດຕະຖານ (ເຄື່ອງໝາຍ: atm) ແມ່ນ ຫົວໜ່ວຍຄວາມກົດດັນ ທີ່ຖືກກຳນົດໃຫ້ເທົ່າກັບ 101.325 ກິໂລປາສການ.

ຄວາມກົດອາກາດຕາມຄວາມສູງ[ດັດແກ້]

ກະຕຸກປລາສະຕິກນີ້ຖືກອັດຢູ່ ລະດັບຄວາມສູງປະມານ 2,000 ແມັດ ແລະ ເມື່ອ ຖືກນຳລົງມາລະດັບໜ້ານໍ້າທະເລ ມັນຖືກອັດຍອບໂດຍຄວາມກົດອາກາດທີ່ສູງກວ່າ.
ທຽບໃສ່ 1 atm ຄວາມສູງໂດຍສະເຫຼ່ຍ
(ແມັດ) (ຟີດ)
1 0 0
1/2 5,486 18,000
1/3 8,376 27,480
1/10 16,132 52,926
1/100 30,901 101,381
1/1000 48,467 159,013
1/10000 69,464 227,899
1/100000 96,282 283,076