Jump to content

ຄຣິສຕະຈັກເຊເວັນເດ ແອັດເວັນຕິສ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ


ເປັນຄຣິສຕະຈັກນິກາຍໂປຣເຕສແຕນ (ໄທ: โปรเตสแตนต์ ອັງກິດ: Protestant) ທີຍຶດວັນເສົາເປັນວັນສຳຄັນທາງສາສະໜາ ແລະທີ່ລໍຖ້າການສະເດັດກັບມາຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ.

ໃນປະເທດລາວຄົນມັກເອີ້ນຄຣິສຕະຈັກນີ້ວ່າ ຄຣິສຕະຈັກວັນເສົາ.