Jump to content

ຂົວ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
ຂົວ 33 ປະຕູໂຂງ ຂ້າມ ແມ່ນໍ້າຊາຢັນເດ ແມ່ນຜົນງານຍິ່ງໃຫຍ່ໜຶ່ງ ຂອງ ລາຊະວົງຊາວະວິດ (1502-1722). ເອສຟາຮານ, ປະເທດອິລານ.
ຂົວອະຊະຮິ-ໄຄຄຽວ ແມ່ນ ຂົວຈ່ອງທີ່ມີຖານຍາວທີ່ສຸດໃນໂລກ.
The ຂົວຊາລກິນາໂຕເບ ຢູ່ ປະເທດສະວິດ ຖືກກຳນົດໃຫ້ເປັນ Historic Civil Engineering Landmark ໃນ ປີ 1991.

ຂົວ ແມ່ນ ສິ່ງປຸກສ້າງ ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ ສອງ ຫລື ຫລາຍຈຸດຫາກັນ ຂ້າມ ອຸປະສັກ ເຊັ່ນ ຫ້ວຍ, ແມ່ນ້ຳ, ເຫວ, ຫົນທາງ, ລາງລົດໄຟ ແລະອື່ນໆ.

ບັນດາຂົວຢູ່ລາວ[ດັດແກ້]