ຂົງຈື້

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
Confucius
Engraving of Confucius. The Chinese characters read "Portrait of the First Teacher, Confucius, Giving a Lecture".

ຂົງຈື້ ແມ່ນ ຈັກຄຶດ ແລະ ນັກປັດຊະຍາສັງຄົມຄົນຈີນ ທີ່ຄຳສອນມີຜົນກະທົບເລິກຕໍ່ກັບ ແນວຄວາມຄຶດແລະວິຖີການດຳລົງຊີວິດ ຢູ່ ຈີນ, ເກົາຫຼີ, ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ຫວຽດນາມ. ປັດຊະຍາ ຂອງ ລາວ ເນັ້ນໜັກສິນລະທຳ ຂອງ ບຸກຄົນ ແລະ ຜູ້ປົກຄອງ, ຄວາມຖືກຕ້ອງ ຂອງ ຄວາມສຳພັນໃນສັງຄົມ ຄວາມຍຸຕິທຳ ແລະ ຄວາມຈິງໃຈ.