ກົມສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາພະລັງງານ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
Jump to navigation Jump to search

ກົມສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາພະລັງງານ ແມ່ນ ກົມວິຊາການໜຶ່ງທີ່ສັງກັດໃນ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ຂອງ ສປປ ລາວ. ກົມດັ່ງກ່າວມີພາລະບົດບາດຕົ້ນຕໍແມ່ນ ເປັນເສນາທິການໃຫ້ ລັດຖະບານລາວ ໃນດ້ານການຄຸ້ມຄອງສັນຍາການລົງທຶນໃນດ້ານພະລັງງານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນພະລັງງານໄຟຟ້າ. ປະຈຸບັນ, ກົມດັ່ງກ່າວປະກອບມີພະນັກງານ 35 ທ່ານ ຍິງ 10 ແລະ ມີຫົວໜ້າກົມແມ່ນ ທ່ານ ໄຊປະເສີດ ພົມສະພາ, ແລະ ຮອງຫົວໜ້າກົມມີ 2 ທ່ານ ຄື: ທ່ານ ຄໍາຈັນ . ຫ້ອງການຕັ້ງຢູ່ພາຍໃນກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ທີ່ຖະໜົນໜອງບອນ ກົງກັນຂ້າມກັບວັດທາດຝຸ່ນ, ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.