ກົບ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
Jump to navigation Jump to search
ກົບ

A ເຮືອນ ຫຼື ຫຼາງກົບ

B ໃບກົບ

C ຫຼິ້ມ

D ອັນປັນຂີ້ກົບ

E ເຂົາກົບ ຫຼື ດັງກົບ

F ບ່ອນຕີເອົາໃບກົບອອກ

G ພື້ນ
ມູມກົບທີສໍາຄັນ[ແກ້ໄຂ]

ມູມກົບ

α ມູມກົບ

β ມູມຝົນ