ກີຣະຕິ ພົມສາຂາ ນະ ສະກົນນະຄອນ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
Jump to navigation Jump to search
ຮູບ:Keocarabao.jpg
ກີລະຕິ ພະລົມມະສາຂາ ນະ ສະກົນນະຄົໍນ

ກີລະຕິ ພະລົມມະສາຂາ ນະ ສະກົນນະຄົໍນ ຫຼໍື ຂຽວ ຄາລາບາວ ແມ່ນນັກຮ້ອງແລະນັກດົນຕີເພືໍ່ອຊີວິຕຊາວໄທ ຈາກເພງ ສັນຢາໜ້າຝົນ