ກຳແພງພຣະມະຫານະຄອນຫລວງພະບາງ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ກຳແພງພຣະມະຫານະຄອນຫລວງພະບາງແມ່ນເຂດການປົກຄອງໃນສະໄຫມພະລາດຊະອານາຈັັກລາວ ເປັັນເຂດການປົົົົົົົົກຄອງພາຍໃນຕົົວນະຄອນຫລວງພະບາງ ພາຍຫລັງຈາກການປະຕິວັດລາວແລ້ວມີການຍຸບລົງເປັນພຽງແຕ່ລະດັບເມືອງ ພື້ນທີ່ພາຍໃນກຳແພງພຣະມະຫານະຄອນຫລວງພະບາງໃນອະດີດແມ່ນເປັນສູນກາງທາງວັດທະນະທຳລາວ ລາດຊະສຳນັກລາວລ້ານຊ້າງ ແລະຫ້ອງການປົກຄອງທີ່ສຳຄັນຮອງຈາກກຳແພງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນໃນສະໄຫມພະລາດຊະອານາຈັກລາວ ປັດຈຸບັນໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍໍໃຫ້ເປັນມໍລະດົກໂລກຈາກອົງການຍູເນສໂກແລະມີການຮຽກຮ້ອງແລະຈະສ້າງຕັ້ງເປັນນະຄອນຫລວງພະບາງພ້ອມກັນກັບນະຄອນໄກສອນພົມວິຫານແລະນະຄອນປາກເຊຈຳປາສັກໃນຫວ່າງປີ 2017