ການສົ່ງອອກສິນຄ້າ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
Jump to navigation Jump to search

ການຄ້າພາຍໃນແຂວງສະຫວັນນະເຂດແມ່ນການຄ້າທີ່ເປີດກວ້າງທາງດ້ານການນຳເຂົ້າສິນຄ້າຈາກຕ່າງປະເທດແລະອີກສ່ວນໜຶ່ງແມ່ນການສົ່ງອອກສິນຄ້າພຽງເລັກໜ້ອຍເທົ່ານັ້ນ