ການພັດທະນາຈາກຊຸມຊົນສູ່ຕົວເມືອງ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ການທີ່ເມື່ອງຈະສາມາດພັດທະນາໄດ້ນັ້ນ ມັນກໍ່ມາດ້ວຍປັດໃຈຫຼາຍຢ່າງເປັນຕົ້ນການທີ່ເມື່ອງຈະພັດທະນາໄດ້ນັ້ນມັນຕ້ອງຈາກຊຸມຊົນມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ. ມີຄວາມສຳພັນທີ່ດີສາມາດສ້າງລາຍຮັບເຂົ້າຊຸມຊົນໄດ້ຫຼາຍ ສີ່ງດັ່ງກ່າວມັນສາມາດກະຕຸໃຫ້ຊຸມຊົນມີການພັດທະນາເມື່ອງຊຸມຊົນຫຼືບ້ານມີການພັດທະນາແລ້ວມັນກໍ່ເອື້ອອີ່ງໄປເຖີງການທີ່ຈະສ້າງຕົວເມື່ອງໃຫ້ພັດທະນາ ຂື້ຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ