ການບໍລິຫານ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ການບໍລີຫານຊັບພະຍາກອນໃນການຈັດການ4Mມີຄືແນວໃດໃນ ທຸລະກິດ, ການບໍລິຫານ ຈະປະກອບ ດ້ວຍ ການສ້າງ ແລະ ປະຕິບັດ ການຕັດສິນໃຈຕ່າງໆ. ເວົ້າງ່າຍໆ ມັນແມ່ນ ຂະບວນການຕ່າງໆ ໃນການ ບໍລິຫານ ຄົນ (ຫຼື ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ) ແລະ ຊັບພະຍາກອນ ໃຫ້ ມີປະສິດທິຜົນ.