ການຊົມໃຊ້ພະລັງງານຢູ່ປະເທດລາວ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
Jump to navigation Jump to search

ປະເທດລາວ ຊົມໃຊ້ພະລັງງານຂັ້ນຕົ້ນທັງໝົດ ປະມານ 0.042 x 1015 ບີທີຢູ (BTU) ໃນປີ 2008. ໃນນີ້ ປະມານ 14 ສ່ວນຮ້ອຍ ແມ່ນ ນຳ້ມັນຈຳນວນປະມານ 3300 ບາເຣລ ຕໍ່ມື້ ( 1,2 ລ້ານ ບາເຣລ ຕໍ່ປີ) ຫຼື ປະມານ 3.48 x 1012 ບີທີຢູ ໃນປີ 2008. ການຊົມໃຊ້ພະລັງງານໄຟຟ້າ ປະມານ 1111 ລ້ານ ກິໂລວັດໂມງ ກວມປະມານ 8.3 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງ ການຊົມໃຊ້ພະລັງງານທັງໝົດ ໃນປີດຽວກັນ. ຖ່ານຫີນ ແມ່ນ ປະມານ 1.002 x 1013 ຫຼື 23.8 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນ 2008. ອີກປະມານ 50 ສ່ວນຮ້ອຍນອກຈາກນີ້ ແມ່ນ ພະລັງງານຊີວະພາບປະຖົມປະຖານ ເຊັ່ນ ຟືນ, ຂີ້ເລື່ອຍ ແລະອື່ນໆ.

ອ້າງອີງ[ແກ້ໄຂ]

ອົງການຂໍ້ມູນພະລັງງານສະຫະລັດອາເມລິກາ