ການກິນ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
ການກິນຂອງກິນມັກແມ່ນກິຈະກຳທາງສັງຄົມ.

ການກິນ ແມ່ນການນຳຂອງກິນເຂົ້າສູ່ຮ່າງກາຍ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຈະເລີນເຕີບໂຕແລະມີພະລັງງານ.