ກອ້ຍປາ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ກ້ອຍປາເປັນອາຫານພື້ນບ້ານຂອງລາວ,ມີລັກຊະນະການປຸງຄ້າຍກັບລາບທຸກຢ່າງຕ່າງແຕ່ວ່າປ່ຽນຈາກຊີ້ນໝູ,ງົວ,ໄກ່ມາເປັນປາເທົ່ານັ້ນ.ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງລາບກັບກ້ອຍກໍ່ຄືກ້ອຍຈະປະສົມຕົວອ່ອນຂອງມົດແລະແມງໄມ້ທີ່ກິນໄດ້ລົງໄປດ້ວຍ.