ແມ່ແບບ:ກ່ອງຂໍ້ມູນ ພາບຊອບທັມ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
(ປ່ຽນເສັ້ນທາງມາຈາກ Nonfreeimage)
Jump to navigation Jump to search
ສ່ວນນີ້ແມ່ນຂໍ້ມູນສຳລັບການໃຊ້ງານໂດຍຊອບທັມ
ຄຳອະທິບາຍ ບໍ່ມີຄຳອະທິບາຍໄຟລ໌
ຜູ້ຊົງລິຂະສິດ ຍັງບໍ່ໄດ້ລະບຸເຈົ້າຂອງລິຂະສິດ (ຈຳເປັນຕ້ອງລະບຸ)
ແຫຼ່ງທີ່ມາ Ambox deletion.png ຍັງບໍ່ການລະບຸແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງໄຟລ໌ນີ້ ຫາກທ່ານບໍ່ລະບຸພາຍໃນ 7 ວັນນັບຕັ້ງແຕ່ວັນທີຕິດປ້າຍລະບຸຄຳເຕືອນ ໄຟລ໌ນີຈະຖືກລົບ
ເຫດຜົນ ຍັງບໍ່ໄດ້ລະບຸເຫດຜົນການໃຊ້ພາບ (ຈຳເປັນຕ້ອງລະບຸ) ກະລຸນາສຶກສາ WP:FAIRUSE