ໂຮງໜໍ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
ຫ້ອງນາງແພດໃນໂຮງໝໍແຫ່ງໜຶ່ງດານມາກ

ປະຈຸບັນບ້ານເມືອງນ້ອຍຍັງບໍ່ທັນໄດ້ມີໂຮງຫມໍຫລືສາທາລະນະສຸກເທື່ອ, ແຕ່ນັ້ນກໍ່ບໍ່ໄດ້ແມ່ນບັນຫາເພາະພວກເຮົາສາມາດອອກໄປ ໂຮງຫມໍເມືອງໄຊເສດຖາ ໂດຍຂີ່ລົດພຽງ 30 ຫລື 25 ນາທີ. ທຸກໆປີກໍ່ຈະມີຫນວ່ຍແພດລົງມາເພື່ອສັກຢາກັນພະຍາດໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍ ແລະ ຜູ້ຍິງ.