ເອລວິດ ເພົສລີ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
Jump to navigation Jump to search
ເອລວິດ ເພົສລີ

ເອລວິດ ເພົສລີ ນັກຮ້ອງອາເມລິກັນຜູ້ໄດ່ຮັບສາຢາວ່າ ລາຊາເພງຣ໊ອກແອນໂລ ເກິດເມື່ໍວັນທີ່ 8 ມັງກົອນ ຄ.ສ. 1935 ເສຍຊີວິດເມືໍ່ວັນທີ່ 16 ສິງຫາ ຄ.ສ. 1977 ຮວມອາຍຸໄດ່ 42 ປີ