Jump to content

ວິກິພີເດຍ:ສະພາກາແຟ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
(ປ່ຽນເສັ້ນທາງມາຈາກ ວິກິພີເດຍ:Village pump)

ດັດແກ້ຄ່າກຳໜົດຂອງວິກິພີເດຍພາສາລາວ[ດັດແກ້]

ສະບາຍດີ ເພື່ອເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ການໃຊ້ງານໃນອະນາຄົດ ດັງນັ້ນ ຈຶ່ງສະເໜີໃຫ້ດັດແກ້ຄ່າກຳໜົດຂອງວິກິພີເດຍພາສາລາວຕໍ່ໄປນີ້

ປ່ຽນເຂດເວລາຈາກ UTC±00:00 ເປັນ ICT (UTC+07:00)[ດັດແກ້]

ເນື່ອງຈາກໃນປັດຈຸບັນເຂດເວລາຂອງວິກິພີເດຍພາສາລາວຄື UTC±00:00 ຊຶ່ງບໍ່ແມ່ນເຂດເວລາຂອງປະເທດລາວ ຈຶງຢາກໃຫ້ປ່ຽນເປັນເຂດເວລາອິນໂດຈີນ ຫຼື ICT (UTC+07:00) ເພື່ອໃຫ້ເກີດຄວາມຖືກຕ້ອງ

ປ່ຽນຊື່ເນມສະເປສ[ດັດແກ້]

ເນື່ອງຈາກໃນປັດຈຸບັນຊື່ເນມສະເປສຂອງວິກິພີເດຍພາສາລາວຍັງບໍ່ມີຄວາມລຽບລ້ອຍ ຈຶງຂໍດັດແກ້ ດັງນີ້

 • 3 ສົນທະນາຂອງຜູ້ໃຊ້ ປ່ຽນເປັນ ສົນທະນາກັບຜູ້ໃຊ້
 • 5 ສົນທະນາກ່ຽວກັບວິກິພີເດຍ ປ່ຽນເປັນ ສົນທະນາເລື່ອງວິກິພີເດຍ
 • 6 ຮູບ ປ່ຽນເປັນ ໄຟລ໌
 • 7 ສົນທະນາກ່ຽວກັບຮູບ ປ່ຽນເປັນ ສົນທະນາເລື່ອງໄຟລ໌
 • 9 ສົນທະນາກ່ຽວກັບມີເດຍວິກິ ປ່ຽນເປັນ ສົນທະນາເລື່ອງມີເດຍວິກິ
 • 11 ສົນທະນາກ່ຽວກັບແມ່ແບບ ປ່ຽນເປັນ ສົນທະນາເລື່ອງແມ່ແບບ
 • 12 ຊ່ວຍເຫຼືອ ປ່ຽນເປັນ ວິທີໃຊ້
 • 13 ສົນທະນາກ່ຽວກັບຊ່ວຍເຫຼືອ ປ່ຽນເປັນ ສົນທະນາເລື່ອງວິທີໃຊ້
 • 15 ສົນທະນາກ່ຽວກັບໝວດ ປ່ຽນເປັນ ສົນທະນາເລື່ອງໝວດ
 • 828 Module ປ່ຽນເປັນ ມອດູລ
 • 829 Module talk ປ່ຽນເປັນ ສົນທະນາເລື່ອງມອດູລ

--Lookruk 💬 (ສົນທະນາ) 04:46, 1 ພຶດສະພາ 2023 (UTC)[ຕອບກັບ]