Jump to content

ການນັ່ງ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
(ປ່ຽນເສັ້ນທາງມາຈາກ ນັ່ງ)

ການນັ່ງ ແມ່ນການຕັ້ງທ່າໂຕຮູບແບບໜຶ່ງ ມີລັກສະນະແມ່ນການປົດປ່ອຍນ້ຳໜັກຂອງຮ່າງຄີງລົງບໍລິເວນກົ້ນ ກົກຂາ ເຂົ່າ ຕີນ ແລ້ວແຕ່ກໍລະນີ ອັນແຕກຕ່າງຈາກການຢືນ.

ການນັ່ງ