Laos Pictures ຮູບພາບປະເທດລາວ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
Jump to navigation Jump to search
Icono aviso borrar.svg
Laos Pictures ຮູບພາບປະເທດລາວ
LaosPictures.png
ສະຖາປະນາ15 ກໍລະກົດ 2012
ປະເພດເຄືອຂ່າຍສັງຄົມອອນລາຍ
ທີ່ຢູ່ປະເທດລາວ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
Vientiane, Lao PDR
ເຄືອຂ່າຍFacebook
Twitter
Youtube
Instagram
Google +
ເວັບLaos Pictures ຮູບພາບປະເທດລາວ'


Laos Pictures ຮູບພາບປະເທດລາວ ເປັນເຄືອຂ່າຍສັງຄົມອອນລາຍທີ່ສ້າງຂື້ນເພື່ອນຳສະເໜີສິ່ງຕ່າງໆກ່ຽວກັບປະເທດລາວ ທາງດ້ານວັດທະນະທຳ, ສັງຄົມ, ຮີດຄອງປະເພນີ, ທຳມະຊາດ, ສະຖານທີ່, ເຫດການ, ແລະ ບຸກຄົນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບປະເທດລາວຕັ້ງແຕ່ອະດີດຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ ໂດຍຜ່ານຮູບພາບ, ຮູບເງົາ, ບົດຄວາມ(ບົດບັນທຶກ) . ເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ຂອງການນຳສະເໜີແມ່ນຈະເນັ້ນໜັກໃນດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ມີຂ່າວສານບ້ານເມືອງເປັນບາງເວລາ.

ປະຫວັດ[ແກ້ໄຂ]

Laos Pictures ຮູບພາບປະເທດລາວ ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂື້ນທຳອິດໃນວັນທີ 15 ກໍລະກົດ 2012 ໂດຍການສ້າງໜ້າເທິງ Facebook ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍ່ໄດ້ມີການຕໍ່ຍອດເປັນເຄືອຂ່າຍໃນຫຼາຍເວັບໄຊ໌ສັງຄົມອອນລາຍເຊັ່ນ: Twitter, Youtube, Instagram, Google+ ແລະອື່ນໆ ເພື່ອເປັນການເພີ່ມຊ່ອງທາງໃນການເຂົ້າເຖິງເຄືອຂ່າຍຂອງ Laos Pictures ຮູບພາບປະເທດລາວ ໃນຫຼາຍຊ່ອງທາງ.

ຈຸດປະສົງ[ແກ້ໄຂ]

Laos Pictures ຮູບພາບປະເທດລາວ ຖືກສ້າງຕັ້ງຂື້ນພາຍໃຕ້ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງກຸ່ມຄົນທີ່ບໍ່ຂື້ນກັບອົງກອນໃດ ເຊິ່ງມີຈຸດປະສົງຫຼັກທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດຄື ການນຳສະເໜີ ປະເທດລາວ ໃຫ້ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກຫຼາຍຂື້ນຂອງຄົນໃນຊາດ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຜ່ານເວັບໄຊ໌ສັງຄົມອອນລາຍຕ່າງໆທີ່ເປັນທີ່ນິຍົມຂອງຄົນສັງຄົມໃນຍຸກປັດຈຸບັນ.


ອ້າງອີງ[ແກ້ໄຂ]

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນອື່ນ[ແກ້ໄຂ]