ແມ່ແບບ:All system messages

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
Jump to navigation Jump to search

ນີ້ ແມ່ນ ລາຍການຂໍ້ຄວາມລະບົບ ໃນ MediaWiki namespace.

Name

Default text

Current text

1movedto2
Talk

$1 moved to $2

moved $1 to $2

about
Talk

About

ກ່ຽວກັບ

aboutpage
Talk

Wikipedia:About

ວິກິພີເດຍ

aboutwikipedia
Talk

About Wikipedia

⧼Aboutwikipedia⧽

accesskey-addsection
Talk

+

⧼Accesskey-addsection⧽

accesskey-anontalk
Talk

n

⧼Accesskey-anontalk⧽

accesskey-anonuserpage
Talk

.

⧼Accesskey-anonuserpage⧽

accesskey-article
Talk

a

⧼Accesskey-article⧽

accesskey-compareselectedversions
Talk

v

v

accesskey-contributions
Talk

<accesskey-contributions>

⧼Accesskey-contributions⧽

accesskey-currentevents
Talk

<accesskey-currentevents>

⧼Accesskey-currentevents⧽

accesskey-delete
Talk

d

⧼Accesskey-delete⧽

accesskey-edit
Talk

e

⧼Accesskey-edit⧽

accesskey-emailuser
Talk

<accesskey-emailuser>

⧼Accesskey-emailuser⧽

accesskey-help
Talk

<accesskey-help>

⧼Accesskey-help⧽

accesskey-history
Talk

h

⧼Accesskey-history⧽

accesskey-login
Talk

o

⧼Accesskey-login⧽

accesskey-logout
Talk

o

⧼Accesskey-logout⧽

accesskey-mainpage
Talk

z

⧼Accesskey-mainpage⧽

accesskey-minoredit
Talk

i

i

accesskey-move
Talk

m

⧼Accesskey-move⧽

accesskey-mycontris
Talk

y

⧼Accesskey-mycontris⧽

accesskey-mytalk
Talk

n

⧼Accesskey-mytalk⧽

accesskey-portal
Talk

<accesskey-portal>

⧼Accesskey-portal⧽

accesskey-preferences
Talk

<accesskey-preferences>

⧼Accesskey-preferences⧽

accesskey-preview
Talk

p

p

accesskey-protect
Talk

=

⧼Accesskey-protect⧽

accesskey-randompage
Talk

x

⧼Accesskey-randompage⧽

accesskey-recentchanges
Talk

r

⧼Accesskey-recentchanges⧽

accesskey-recentchangeslinked
Talk

c

⧼Accesskey-recentchangeslinked⧽

accesskey-save
Talk

s

s

accesskey-search
Talk

f

f

accesskey-sitesupport
Talk

<accesskey-sitesupport>

⧼Accesskey-sitesupport⧽

accesskey-specialpage
Talk

<accesskey-specialpage>

⧼Accesskey-specialpage⧽

accesskey-specialpages
Talk

q

⧼Accesskey-specialpages⧽

accesskey-talk
Talk

t

⧼Accesskey-talk⧽

accesskey-undelete
Talk

d

⧼Accesskey-undelete⧽

accesskey-unwatch
Talk

w

⧼Accesskey-unwatch⧽

accesskey-upload
Talk

u

s

accesskey-userpage
Talk

.

⧼Accesskey-userpage⧽

accesskey-viewsource
Talk

e

⧼Accesskey-viewsource⧽

accesskey-watch
Talk

w

w

accesskey-watchlist
Talk

l

⧼Accesskey-watchlist⧽

accesskey-whatlinkshere
Talk

b

⧼Accesskey-whatlinkshere⧽

accmailtext
Talk

The Password for '$1' has been sent to $2.

ລະຫັດຜ່ານ ຂອງ "$1" ໄດ້ຖືກສົ່ງໄປ $2 ແລ້ວ.

accmailtitle
Talk

Password sent.

ໄດ້ສົ່ງ ລະຫັດຜ່ານ ໄປແລ້ວ.

actioncomplete
Talk

Action complete

ສຳເລັດ

addedwatch
Talk

Added to watchlist

ເພີ່ມໃສ່ລາຍການຕິດຕາມແລ້ວ

addedwatchtext
Talk

The page "$1" has been added to your [[Special:Watchlist|watchlist]]. Future changes to this page and its associated Talk page will be listed there, and the page will appear '''bolded''' in the [[Special:Recentchanges|list of recent changes]] to make it easier to pick out.

<p>If you want to remove the page from your watchlist later, click "Stop watching" in the sidebar.

ໜ້າ "$1" ໄດ້ຖືກເພີ່ມໃສ່ ລາຍການຕິດຕາມ ຂອງ ທ່ານ. ການປ່ຽນແປງ ໃນໜ້ານີ້ ແລະ ໜ້າສົນທະນາ ຂອງ ມັນ ຈະຖືກ ສະແດງຢູ່ຫັ້ນ, ແລະ ໜ້າ ຈະປະກົດ ເຂັ້ມຂຶ້ນ ໃນ ລາຍການການດັດແກ້ຫຼ້າສຸດ ເພື່ອ ໃຫ້ ສາມາດຈຳແນກໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ.

ຖ້າ ທ່ານ ຢາກເອົາມັນອອກ ຈາກ ລາຍການຕິດຕາມ ຂອງ ທ່ານ, ທ່ານ ສາມາດ ກົດ "ເຊົາຕິດຕາມ" ຢູ່ ທາງຂ້າງ.

addsection
Talk

+

+

administrators
Talk

Wikipedia:Administrators

⧼Administrators⧽

affirmation
Talk

I affirm that the copyright holder of this file agrees to license it under the terms of the $1.

⧼Affirmation⧽

all
Talk

all

⧼All⧽

allmessages
Talk

All system messages

ຂໍ້ຄວາມ ຂອງ ລະບົບ

allmessagestext
Talk

This is a list of all system messages available in the MediaWiki: namespace.

ນີ້ ແມ່ນ ລາຍການຂໍ້ຄວາມລະບົບ ໃນ MediaWiki namespace.

allpages
Talk

All pages

ທຸກໆໜ້າ

alphaindexline
Talk

$1 to $2

$1 ຫາ $2

alreadyloggedin
Talk

<font color=red><b>User $1, you are already logged in!</b></font><br />

ຜູ້ໃຊ້ $1, ທ່ານ ໄດ້ເຊັນເຂົ້າແລ້ວ!

alreadyrolled
Talk

Cannot rollback last edit of [[$1]] by [[User:$2|$2]] ([[User talk:$2|Talk]]); someone else has edited or rolled back the page already.

Last edit was by [[User:$3|$3]] ([[User talk:$3|Talk]]).

ບໍ່ສາມາດປ່ຽນກັບຄືນ ຫາ ສະບັບຫຼ້າສຸດ ຂອງ $1 ໂດຍ $2 (Talk); ບາງຄົນ ອາດຈະດັດແກ້ ຫຼື ປ່ຽນກັບຄືນແລ້ວ.

ການດັດແກ້ຫຼ້າສຸດ ແມ່ນ ເຮັດໂດຍ $3 (Talk).

ancientpages
Talk

Oldest pages

ບັນດາໜ້າເກົ່າທີ່ສຸດ

and
Talk

and

ແລະ

anontalk
Talk

Talk for this IP

ສົນທະນາ

anontalkpagetext
Talk


''This is the discussion page for an anonymous user who has not created an account yet or who does not use it. We therefore have to use the numerical [[IP address]] to identify him/her. Such an IP address can be shared by several users. If you are an anonymous user and feel that irrelevant comments have been directed at you, please [[Special:Userlogin|create an account or log in]] to avoid future confusion with other anonymous users.''

This is the discussion page for an anonymous user who has not created an account yet, or who does not use it. We therefore have to use the numerical IP address to identify them. Such an IP address can be shared by several users. If you are an anonymous user and feel that irrelevant comments have been directed at you, please create an account or log in to avoid future confusion with other anonymous users.

anonymous
Talk

Anonymous user(s) of Wikipedia

ຜູ້ໃຊ້ ບໍ່ສະແດງຊື່ ຈາກ ວິກິພີເດຍ

article
Talk

Content page

ໜ້າເນື້ອໃນ

articleexists
Talk

A page of that name already exists, or the name you have chosen is not valid. Please choose another name.

ມີໜ້າຊືນີ້ແລ້ວ, ຫຼື ຊື່ ທີ່ທ່ານເລືອກບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ກະລຸນາເລືອກຊື່ໃໝ່.

articlepage
Talk

View content page

ເບິ່ງໜ້າເນື້ອໃນ

asksql
Talk

SQL query

⧼Asksql⧽

asksqltext
Talk

Use the form below to make a direct query of the database. Use single quotes ('like this') to delimit string literals. This can often add considerable load to the server, so please use this function sparingly.

⧼Asksqltext⧽

autoblocker
Talk

Autoblocked because you share an IP address with "$1". Reason "$2".

ຖືກບລັອກໂດຍອັດຕະໂນມັດຍ້ອນທີ່ຢູ່ IP ຂອງທ່ານຖືກໃຊ້ໂດຍ "$1" ເມື່ອໄວໆນີ້. ເຫດຜົນໃນການບລັອກ $1 ແມ່ນ "$2"

badarticleerror
Talk

This action cannot be performed on this page.

ບໍ່ສາມາດດຳເນີນການນີ້ຢູ່ເທິງໜ້ານີ້ໄດ້.

badfilename
Talk

Image name has been changed to "$1".

ຊື່ໄຟລ໌ ໄດ້ຖືກປ່ຽນເປັນ "$1".

badfiletype
Talk

".$1" is not a recommended image file format.

⧼Badfiletype⧽

badipaddress
Talk

Invalid IP address

ທີ່ຢູ່ IP ບໍ່ຖືກຕ້ອງ

badquery
Talk

Badly formed search query

⧼Badquery⧽

badquerytext
Talk

We could not process your query. This is probably because you have attempted to search for a word fewer than three letters long, which is not yet supported. It could also be that you have mistyped the expression, for example "fish and and scales". Please try another query.

⧼Badquerytext⧽

badretype
Talk

The passwords you entered do not match.

ລະຫັດຜ່ານທີ່ທ່ານໄດ້ພິມຄືນບໍ່ກົງກັບທີ່ພິມກ່ອນ.

badtitle
Talk

Bad title

ຫົວຂໍ້ບໍ່ຖືກຕ້ອງ

badtitletext
Talk

The requested page title was invalid, empty, or an incorrectly linked inter-language or inter-wiki title.

The requested page title was invalid, empty, or an incorrectly linked inter-language or inter-wiki title. It may contain one or more characters that cannot be used in titles.

blanknamespace
Talk

(Main)

(ຫຼັກ)

blockedtext
Talk

Your user name or IP address has been blocked by $1. The reason given is this:<br />''$2''<p>You may contact $1 or one of the other [[Wikipedia:Administrators|administrators]] to discuss the block.

Note that you may not use the "email this user" feature unless you have a valid email address registered in your [[Special:Preferences|user preferences]].

Your IP address is $3. Please include this address in any queries you make.

Your username or IP address has been blocked.

The block was made by $1. The reason given is $2.

 • Start of block: $8
 • Expiration of block: $6
 • Intended blockee: $7

You can contact $1 or another administrator to discuss the block. You can use the "ສົ່ງອີເມລ ຫາ ຜູ້ໃຊ້ນີ້" feature if a valid email address is specified in your preferences and you have not been blocked from using it. Your current IP address is $3, and the block ID is #$5. Please include all above details in any queries you make.

blockedtitle
Talk

User is blocked

ຜູ້ໃຊ້ຖືກຫ້າມ

blockip
Talk

Block user

ຫ້າມຜູ້ໃຊ້ນີ້

blockipsuccesssub
Talk

Block succeeded

ຫ້າມສຳເລັດ

blockipsuccesstext
Talk

"$1" has been blocked. <br />See [[Special:Ipblocklist|IP block list]] to review blocks.

$1 has been blocked.
See the block list to review blocks.

blockiptext
Talk

Use the form below to block write access from a specific IP address or username. This should be done only only to prevent vandalism, and in accordance with [[Wikipedia:Policy|policy]]. Fill in a specific reason below (for example, citing particular pages that were vandalized).

Use the form below to block write access from a specific IP address or username. This should be done only to prevent vandalism, and in accordance with policy. Fill in a specific reason below (for example, citing particular pages that were vandalized). You can block IP address ranges using the CIDR syntax; the largest allowed range is /$1 for IPv4 and /$2 for IPv6.

blocklink
Talk

block

ຫ້າມ

blocklistline
Talk

$1, $2 blocked $3 (expires $4)

$1, $2 ຫ້າມ $3 ($4)

blocklogentry
Talk

blocked "$1" with an expiry time of $2

ໄດ້ຫ້າມ "$1" ຈົນຮອດ $2 $3

blocklogpage
Talk

Block_log

ບັນທຶກການຫ້າມ

blocklogtext
Talk

This is a log of user blocking and unblocking actions. Automatically blocked IP addresses are not be listed. See the [[Special:Ipblocklist|IP block list]] for the list of currently operational bans and blocks.

This is a log of user blocking and unblocking actions. Automatically blocked IP addresses are not listed. See the block list for the list of currently operational bans and blocks.

bold_sample
Talk

Bold text

⧼Bold_sample⧽

bold_tip
Talk

Bold text

⧼Bold_tip⧽

booksources
Talk

Book sources

ປຶ້ມອ້າງອີງ

booksourcetext
Talk

Below is a list of links to other sites that sell new and used books, and may also have further information about books you are looking for.Wikipedia is not affiliated with any of these businesses, and this list should not be construed as an endorsement.

⧼Booksourcetext⧽

brokenredirects
Talk

Broken Redirects

ການໂອນບໍ່ມີໜ້າປາຍທາງ

brokenredirectstext
Talk

The following redirects link to a non-existing pages.

ການໂອນໜ້ານີ້ ເຊື່ອມຕໍ່ໄປຫາໜ້າ ທີ່ ຍັງບໍ່ມີເທື່ອ:

bugreports
Talk

Bug reports

ລາຍງານ ບັນຫາທາງໂປແກມ

bugreportspage
Talk

Wikipedia:Bug_reports

ໂຄງການ:ລາຍງານບັນຫາທາງໂປແກມ

bureaucratlog
Talk

Bureaucrat_log

⧼Bureaucratlog⧽

bureaucratlogentry
Talk

Rights for user "$1" set "$2"

⧼Bureaucratlogentry⧽

bureaucrattext
Talk

The action you have requested can only be performed by sysops with "bureaucrat" status.

⧼Bureaucrattext⧽

bureaucrattitle
Talk

Bureaucrat access required

⧼Bureaucrattitle⧽

bydate
Talk

by date

ຕາມວັນເວລາ

byname
Talk

by name

ຕາມຊື່

bysize
Talk

by size

ຕາມ ຂະໜາດ

cachederror
Talk

The following is a cached copy of the requested page, and may not be up to date.

ທາງລຸ່ມນີ້ ແມ່ນ ບັນທຶກຂໍ້ມູນ ຂອງ ໜ້າທີ່ທ່ານຊອກຫາ ເຊິ່ງອາດຈະບໍ່ແມ່ນສະບັບຫຼ້າສຸດ.

cancel
Talk

Cancel

ຍົກເລີກ

cannotdelete
Talk

Could not delete the page or image specified. (It may have already been deleted by someone else.)

ບໍ່ສາມາດລຶບໜ້າຫຼືໄຟລ໌ "$1" ໄດ້. ມັນອາດຈະຖືກລຶບໂດຍໃຜຜູ້ໜຶ່ງແລ້ວ.

cantrollback
Talk

Cannot revert edit; last contributor is only author of this page.

ບໍ່ສາມາດ ປ່ຽນການດັດແກ້ກັບຄືນໄດ້; ຜູ້ປະກອບສ່ວນຫຼ້າສຸດ ແມ່ນ ຜູ້ຂຽນພຽງຜູ້ດຽວ ຂອງ ໜ້ານີ້.

categories
Talk

Categories

ໝວດ

category
Talk

category

⧼Category⧽

category_header
Talk

Articles in category "$1"

ບົດຄວາມໃນໝວດ "$1"

changepassword
Talk

Change password

ປ່ຽນລະຫັດຜ່ານ

changes
Talk

changes

ການປ່ຽນແປງ

columns
Talk

Columns

⧼Columns⧽

commentedit
Talk

(comment)

⧼Commentedit⧽

compareselectedversions
Talk

Compare selected versions

ສົມທຽບ ລະຫວ່າງ ສະບັບເລືອກ

confirm
Talk

Confirm

ຢືນຢັນ

confirmcheck
Talk

Yes, I really want to delete this.

⧼Confirmcheck⧽

confirmdelete
Talk

Confirm delete

ຢືນຢັນການລຶບ

confirmdeletetext
Talk

You are about to permanently delete a page or image along with all of its history from the database. Please confirm that you intend to do this, that you understand the consequences, and that you are doing this in accordance with [[Wikipedia:Policy]].

You are about to delete a page along with all of its history. Please confirm that you intend to do this, that you understand the consequences, and that you are doing this in accordance with the policy.

confirmprotect
Talk

Confirm protection

ຢືນຢັນ ການປົກປ້ອງ

confirmprotecttext
Talk

Do you really want to protect this page?

ທ່ານຢາກປົກປ້ອງໜ້ານີ້ແທ້ບໍ?

confirmunprotect
Talk

Confirm unprotection

⧼Confirmunprotect⧽

confirmunprotecttext
Talk

Do you really want to unprotect this page?

⧼Confirmunprotecttext⧽

contextchars
Talk

Characters of context per line

⧼Contextchars⧽

contextlines
Talk

Lines to show per hit

ຈຳນວນແຖວ ຕໍ່ ຜົນການຊອກເຫັນ:

contribslink
Talk

contribs

ເລື່ອງທີ່ຂຽນ

contribsub
Talk

For $1

⧼Contribsub⧽

contributions
Talk

User contributions

ປະກອບສ່ວນ

copyright
Talk

Content is available under $1.

ເນື້ອໃນສາມາດໃຊ້ໄດ້ພາຍໃຕ້ $1 ຖ້າບໍ່ແມ່ນຢ່າງອື່ນໃດທີ່ລະບຸໄວ້.

copyrightpage
Talk

Wikipedia:Copyrights

ໂຄງການ:ລິຂະສິດ

copyrightpagename
Talk

Wikipedia copyright

⧼Copyrightpagename⧽

copyrightwarning
Talk

Please note that all contributions to Wikipedia are considered to be released under the GNU Free Documentation License (see $1 for details). If you don't want your writing to be edited mercilessly and redistributed at will, then don't submit it here.<br /> You are also promising us that you wrote this yourself, or copied it from a public domain or similar free resource. <strong>DO NOT SUBMIT COPYRIGHTED WORK WITHOUT PERMISSION!</strong>

ກະລຸນາ ເຂົ້າໃຈວ່າ ທຸກໆ ການປະກອບສ່ວນຕໍ່ກັບ ວິກິພີເດຍ ຈະຖືກ ເປີດເຜີຍ ພາຍໃຕ້ $2 (ເບິ່ງ ລາຍລະອຽດ ທີ່ $1). ຖ້າ ທ່ານ ບໍ່ປະສົງ ໃຫ້ ສິ່ງທີ່ ທ່ານ ຂຽນ ຖືກດັດແກ້ ຫຼື ແຈກຢາຍ ອີກ ຕາມຊອບໃຈ, ທ່ານ ບໍ່ຄວນ ຂຽນຢູ່ນີ້.
ທ່ານ ຈະຕ້ອງ ສັນຍາອີກວ່າ, ທ່ານ ຂຽນມັນຂຶ້ນມາເອງ ຫຼື ກ່າຍມັນມາຈາກ ໂດເມນ ສາທາລະນະ ຫຼື ສິ່ງບໍ່ເສຍຄ່າ ຄ້າຍຄືກັນ. ກະລຸນາ ຢ່າ ສົ່ງສິ່ງທີ່ ຖືກສະຫງວນ ລິຂະສິດ ໂດຍ ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ!

couldntremove
Talk

Couldn't remove item '$1'...

ບໍ່ສາມາດລຶບ '$1'...

createaccount
Talk

Create new account

ສ້າງບັນຊີ

createaccountmail
Talk

by email

ໃຊ້ລະຫັດຜ່ານແບບສຸ່ມຊົ່ວຄາວແລະສົ່ງມັນໄປໃຫ້ທີ່ຢູ່ອີເມວທີ່ລະບຸ

cur
Talk

cur

ດຽວນີ້

currentevents
Talk

Current events

ເຫດການປັດຈຸບັນ

currentrev
Talk

Current revision

ສະບັບປະຈຸບັນ

databaseerror
Talk

Database error

ມີຂໍ້ຜິດພາດກ່ຽວກັບຖານຂໍ້ມູນ

dateformat
Talk

Date format

ແບບວັນເດືອນປີ

dberrortext
Talk

A database query syntax error has occurred. This could be because of an illegal search query (see $5), or it may indicate a bug in the software. The last attempted database query was: <blockquote><tt>$1</tt></blockquote> from within function "<tt>$2</tt>". MySQL returned error "<tt>$3: $4</tt>".

⧼Dberrortext⧽

dberrortextcl
Talk

A database query syntax error has occurred. The last attempted database query was: "$1" from within function "$2". MySQL returned error "$3: $4".

⧼Dberrortextcl⧽

deadendpages
Talk

Dead-end pages

ໜ້າບໍ່ການເຊື່ອມຕໍ່ຫາໜ້າອື່ນ

debug
Talk

Debug

⧼Debug⧽

defaultns
Talk

Search in these namespaces by default:

ຄົ້ນຫາ ໃນ ຂອບເຂດຊື່ ນີ້ ເວລາບໍ່ມີການລະບຸ:

defemailsubject
Talk

Wikipedia e-mail

ວິກິພີເດຍ email from user "$1"

delete
Talk

Delete

ລຶບ

deletecomment
Talk

Reason for deletion

ເຫດຜົນໃນການລຶບ

deletedarticle
Talk

deleted "$1"

deleted "$1"

deletedtext
Talk

"$1" has been deleted. See $2 for a record of recent deletions.

"$1" has been deleted. See $2 for a record of recent deletions.

deleteimg
Talk

del

⧼Deleteimg⧽

deletepage
Talk

Delete page

Delete page

deletesub
Talk

(Deleting "$1")

(ພວມລຶບ "$1")

deletethispage
Talk

Delete this page

ລຶບໜ້ານີ້

deletionlog
Talk

deletion log

ບັນທຶກ ການລຶບ

dellogpage
Talk

Deletion_log

ບັນທຶກ ການລຶບ

dellogpagetext
Talk

Below is a list of the most recent deletions. All times shown are server time (UTC). <ul> </ul>

ທາງລຸ່ມນີ້ ແມ່ນ ລາຍການ ການລຶບຫຼ້າສຸດ.

developerspheading
Talk

For developer use only

⧼Developerspheading⧽

developertext
Talk

The action you have requested can only be performed by users with "developer" status. See $1.

⧼Developertext⧽

developertitle
Talk

Developer access required

⧼Developertitle⧽

diff
Talk

diff

ສ່ວນຕ່າງ

difference
Talk

(Difference between revisions)

⧼Difference⧽

disambiguations
Talk

Disambiguation pages

⧼Disambiguations⧽

disambiguationspage
Talk

Wikipedia:Links_to_disambiguating_pages

Template:disambig

disambiguationstext
Talk

The following pages link to a <i>disambiguation page</i>. They should link to the appropriate topic instead.<br />A page is treated as dismbiguation if it is linked from $1.<br />Links from other namespaces are <i>not</i> listed here.

⧼Disambiguationstext⧽

disclaimerpage
Talk

Wikipedia:General_disclaimer

Project:ຂໍ້ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

disclaimers
Talk

Disclaimers

ຂໍ້ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

doubleredirects
Talk

Double Redirects

ໂອນໜ້າ 2 ຄັ້ງ

doubleredirectstext
Talk

<b>Attention:</b> This list may contain false positives. That usually means there is additional text with links below the first #REDIRECT.<br /> Each row contains links to the first and second redirect, as well as the first line of the second redirect text, usually giving the "real" target page, which the first redirect should point to.

This page lists pages that redirect to other redirect pages. Each row contains links to the first and second redirect, as well as the target of the second redirect, which is usually the "real" target page to which the first redirect should point. Crossed out entries have been solved.

edit
Talk

Edit

ແກ້ໄຂ

editcomment
Talk

The edit comment was: "<i>$1</i>".

The edit summary was: $1.

editconflict
Talk

Edit conflict: $1

Edit conflict: $1

editcurrent
Talk

Edit the current version of this page

⧼Editcurrent⧽

edithelp
Talk

Editing help

ວິທີແກ້ໄຂ

edithelppage
Talk

Help:Editing

ຊ່ອຍເຫຼືອ:ການດັດແກ້

editing
Talk

Editing $1

ພວມດັດແກ້ $1

editingold
Talk

<strong>WARNING: You are editing an out-of-date revision of this page. If you save it, any changes made since this revision will be lost.</strong>

Warning: You are editing an out-of-date revision of this page. If you publish it, any changes made since this revision will be lost.

editsection
Talk

edit

ແກ້ໄຂ

editthispage
Talk

Edit this page

ແກ້ໄຂໜ້ານີ້

emailflag
Talk

Disable e-mail from other users

⧼Emailflag⧽

emailforlost
Talk

Fields marked with a star (*) are optional. Storing an email address enables people to contact you through the website without you having to reveal your email address to them, and it can be used to send you a new password if you forget it.<br /><br />Your real name, if you choose to provide it, will be used for giving you attribution for your work.

⧼Emailforlost⧽

emailfrom
Talk

From

ຈາກ

emailmessage
Talk

Message

ຂໍ້ຄວາມ

emailpage
Talk

E-mail user

ສົ່ງອີເມລ ຫາ ຜູ້ໃຊ້

emailpagetext
Talk

If this user has entered a valid e-mail address in his or her user preferences, the form below will send a single message. The e-mail address you entered in your user preferences will appear as the "From" address of the mail, so the recipient will be able to reply.

ຖ້າຜູ້ໃຊ້ນີ້ ຂຽນທີ່ຢູ່ອີເມລຢ່າງຖືກຕ້ອງຢູ່ການຕັ້ງຄ່າຂອງລາວ, ຟອມທາງລຸ່ມນີ້​ ຈະສົ່ງຂໍ້ຄວາມໜຶ່ງຫາທີ່ຢູ່ອີເມລນັ້ນ. ທີ່ຢູ່ອີເມລ ທີ່ທ່ານຂຽນຢູ່ການຕັ້ງຄ່າຂອງທ່ານ, ຈະປະກົດຂຶ້ນ ຢູ່ຊ່ອງ "From" ຂອງ ອີເມລ ເພື່ອໃຫ້ ຜູ້ຮັບສາມາດທຳການຕອບໄດ້.

emailsend
Talk

Send

ສົ່ງ

emailsent
Talk

E-mail sent

ອີເມລ ໄດ້ຖືກສົ່ງໄປແລ້ວ

emailsenttext
Talk

Your e-mail message has been sent.

ອີເມລ ຂອງ ທ່ານ ໄດ້ຖືກສົ່ງໄປແລ້ວ.

emailsubject
Talk

Subject

ຫົວເລື້ອງ

emailto
Talk

To

ຫາ

emailuser
Talk

E-mail this user

ສົ່ງອີເມລ ຫາ ຜູ້ໃຊ້ນີ້

enterlockreason
Talk

Enter a reason for the lock, including an estimate of when the lock will be released

ກະລຸນາຂຽນເຫດຜົນໃນການລັອກ, ລວມທັງປະມານເວລາທີ່ຈະປົດລັອກ

error
Talk

Error

ຂໍ້ຜິດພາດ

errorpagetitle
Talk

Error

ຂໍ້ຜິດພາດ

exbeforeblank
Talk

content before blanking was:

content before blanking was: "$1"

exblank
Talk

page was empty

⧼Exblank⧽

excontent
Talk

content was:

content was: "$1"

explainconflict
Talk

Someone else has changed this page since you started editing it. The upper text area contains the page text as it currently exists. Your changes are shown in the lower text area. You will have to merge your changes into the existing text. <b>Only</b> the text in the upper text area will be saved when you press "Save page". <p>

Someone else has changed this page since you started editing it. The upper text area contains the page text as it currently exists. Your changes are shown in the lower text area. You will have to merge your changes into the existing text. Only the text in the upper text area will be published when you press "$1".

export
Talk

Export pages

Export pages

exportcuronly
Talk

Include only the current revision, not the full history

Include only the current revision, not the full history

exporttext
Talk

You can export the text and editing history of a particular page or set of pages wrapped in some XML; this can then be imported into another wiki running MediaWiki software, transformed, or just kept for your private amusement.

You can export the text and editing history of a particular page or set of pages wrapped in some XML. This can be imported into another wiki using MediaWiki via the import page.

To export pages, enter the titles in the text box below, one title per line, and select whether you want the current revision as well as all old revisions, with the page history lines, or the current revision with the info about the last edit.

In the latter case you can also use a link, for example ພິເສດ:Export/ໜ້າຫຼັກ for the page "ໜ້າຫຼັກ".

extlink_sample
Talk

http://www.example.com link title

⧼Extlink_sample⧽

extlink_tip
Talk

External link (remember http:// prefix)

ລິ້ງຄ໌ພາຍນອກ (remember http:// prefix)

faq
Talk

FAQ

ຄຳຖາມທີ່ພົບເລື້ອຍໆ

faqpage
Talk

Wikipedia:FAQ

Project:ຄຳຖາມທີ່ພົບເລື້ອຍໆ

feedlinks
Talk

Feed:

⧼Feedlinks⧽

filecopyerror
Talk

Could not copy file "$1" to "$2".

ບໍ່ສາມາດເຮັດສຳເນົາໄຟລ໌ "$1" ໄປເປັນ "$2" ໄດ້.

filedeleteerror
Talk

Could not delete file "$1".

ບໍ່ສາມາດລຶບໄຟລ໌ "$1" ໄດ້.

filedesc
Talk

Summary

ສະຫຼຸບ

filename
Talk

Filename

Filename

filenotfound
Talk

Could not find file "$1".

ບໍ່ພົບໄຟລ໌ "$1".

filerenameerror
Talk

Could not rename file "$1" to "$2".

ບໍ່ສາມາດປ່ຽນຊື່ໄຟລ໌ "$1" ໄປເປັນ "$2" ໄດ້.

filesource
Talk

Source

Source:

filestatus
Talk

Copyright status

Copyright status:

fileuploaded
Talk

File "$1" uploaded successfully. Please follow this link: $2 to the description page and fill in information about the file, such as where it came from, when it was created and by whom, and anything else you may know about it.

⧼Fileuploaded⧽

formerror
Talk

Error: could not submit form

ຂໍ້ຜິດພາດ: ບໍ່ສາມາດສົ່ງແບບຟອມໄດ້.

fromwikipedia
Talk

From Wikipedia

⧼Fromwikipedia⧽

getimagelist
Talk

fetching image list

⧼Getimagelist⧽

go
Talk

Go

ໄປ

googlesearch
Talk

<!-- SiteSearch Google --> <FORM method=GET action="http://www.google.com/search"> <TABLE bgcolor="#FFFFFF"><tr><td> <A HREF="http://www.google.com/"> <IMG SRC="http://www.google.com/logos/Logo_40wht.gif" border="0" ALT="Google"></A> </td> <td> <INPUT TYPE=text name=q size=31 maxlength=255 value="$1"> <INPUT type=submit name=btnG VALUE="Google Search"> <font size=-1> <input type=hidden name=domains value="//lo.wikipedia.org"><br /><input type=radio name=sitesearch value=""> WWW <input type=radio name=sitesearch value="//lo.wikipedia.org" checked> //lo.wikipedia.org <br /> <input type='hidden' name='ie' value='$2'> <input type='hidden' name='oe' value='$2'> </font> </td></tr></TABLE> </FORM> <!-- SiteSearch Google -->

<form method="get" action="//www.google.com/search" id="googlesearch"> <input type="hidden" name="domains" value="//lo.wikipedia.org" /> <input type="hidden" name="num" value="50" /> <input type="hidden" name="ie" value="$2" /> <input type="hidden" name="oe" value="$2" />

<input type="text" name="q" size="31" maxlength="255" value="$1" /> <input type="submit" name="btnG" value="$3" />

<input type="radio" name="sitesearch" id="gwiki" value="//lo.wikipedia.org" checked="checked" /><label for="gwiki">ວິກິພີເດຍ</label> <input type="radio" name="sitesearch" id="gWWW" value="" /><label for="gWWW">WWW</label>

</form>

guesstimezone
Talk

Fill in from browser

ເອົາເວລາຈາກໂປຣແກຣມທ່ອງເວັບ

headline_sample
Talk

Headline text

⧼Headline_sample⧽

headline_tip
Talk

Level 2 headline

⧼Headline_tip⧽

help
Talk

Help

ຊ່ວຍເຫຼືອ

helppage
Talk

Help:Contents

ຊ່ອຍເຫຼືອ:ເນື້ອໃນ

hide
Talk

hide

ເຊື່ອງ

hidetoc
Talk

hide

ເຊື່ອງ

hist
Talk

hist

ປະຫວັດ

histlegend
Talk

Diff selection: mark the radio boxes of the versions to compare and hit enter or the button at the bottom.<br/> Legend: (cur) = difference with current version, (last) = difference with preceding version, M = minor edit.

ເລືອກສ່ວນຕ່າງ: ເລືອກກັບວົງມົນ ລະຫວ່າງສະບັບ ຢາກສົມທຽບ ແລ້ວ ກົດເອັນເຕີ ຫຼື ປຸ່ນຢູ່ທາງລຸ່ມ.
ຄວາມໝາຍ: (ດຽວນີ້) = ສ່ວນຕ່າງສົມທຽບໃສ່ສະບັບດຽວນີ້, (ຫຼ້າສຸດ) = ສ່ວນຕ່າງສົມທຽບໃສ່ສະບັບກ່ອນໜ້ານີ້, M = ດັດແກ້ເລັກນ້ອຍ.

history
Talk

Page history

ປະຫວັດ

history_short
Talk

History

ປະຫວັດ

historywarning
Talk

Warning: The page you are about to delete has a history:

Warning: The page you are about to delete has a history with $1 revisions:

hr_tip
Talk

Horizontal line (use sparingly)

⧼Hr_tip⧽

ignorewarning
Talk

Ignore warning and save file anyway.

Ignore warning and save file anyway

ilshowmatch
Talk

Show all images with names matching

⧼Ilshowmatch⧽

ilsubmit
Talk

Search

ຄົ້ນຫາ

image_sample
Talk

Example.jpg

⧼Image_sample⧽

image_tip
Talk

Embedded image

⧼Image_tip⧽

imagelinks
Talk

Image links

ການໃຊ້ໄຟລ໌

imagelist
Talk

Image list

ລາຍຊື່ໄຟລ໌

imagelisttext
Talk

Below is a list of $1 images sorted $2.

Below is a list of $1 files sorted $2.

imagepage
Talk

View image page

ເບິ່ງໜ້າໄຟລ໌

imagereverted
Talk

Revert to earlier version was successful.

⧼Imagereverted⧽

imgdelete
Talk

del

⧼Imgdelete⧽

imgdesc
Talk

desc

⧼Imgdesc⧽

imghistlegend
Talk

Legend: (cur) = this is the current image, (del) = delete this old version, (rev) = revert to this old version. <br /><i>Click on date to see image uploaded on that date</i>.

⧼Imghistlegend⧽

imghistory
Talk

Image history

⧼Imghistory⧽

imglegend
Talk

Legend: (desc) = show/edit image description.

⧼Imglegend⧽

import
Talk

Import pages

Import pages

importfailed
Talk

Import failed: $1

Import failed: $1

importhistoryconflict
Talk

Conflicting history revision exists (may have imported this page before)

⧼Importhistoryconflict⧽

importnotext
Talk

Empty or no text

⧼Importnotext⧽

importsuccess
Talk

Import succeeded!

Import finished!

importtext
Talk

Please export the file from the source wiki using the Special:Export utility, save it to your disk and upload it here.

Please export the file from the source wiki using the export utility. Save it to your computer and upload it here.

infobox
Talk

Click a button to get an example text

⧼Infobox⧽

infobox_alert
Talk

Please enter the text you want to be formatted.\n It will be shown in the infobox for copy and pasting.\nExample:\n$1\nwill become:\n$2

⧼Infobox_alert⧽

internalerror
Talk

Internal error

ມີຂໍ້ຜິດພາດພາຍໃນ

intl
Talk

Interlanguage links

⧼Intl⧽

ip_range_invalid
Talk

Invalid IP range.

Invalid IP address range.

ipaddress
Talk

IP Address/username

⧼Ipaddress⧽

ipb_expiry_invalid
Talk

Expiry time invalid.

Expiry time invalid.

ipbexpiry
Talk

Expiry

⧼Ipbexpiry⧽

ipblocklist
Talk

List of blocked IP addresses and usernames

ລາຍການ ທີ່ຢູ່ IP ແລະ ຊື່ຜູ້ໃຊ້ ທີ່ຖືກຫ້າມ

ipbreason
Talk

Reason

Reason:

ipbsubmit
Talk

Block this user

ຫ້າມຜູ້ໃຊ້ນີ້

ipusubmit
Talk

Unblock this address

Remove this block

ipusuccess
Talk

"$1" unblocked

⧼Ipusuccess⧽

isbn
Talk

ISBN

⧼Isbn⧽

isredirect
Talk

redirect page

ໜ້າໂອນ

italic_sample
Talk

Italic text

⧼Italic_sample⧽

italic_tip
Talk

Italic text

⧼Italic_tip⧽

iteminvalidname
Talk

Problem with item '$1', invalid name...

⧼Iteminvalidname⧽

largefile
Talk

It is recommended that images not exceed 100k in size.

⧼Largefile⧽

last
Talk

last

ຫຼ້າສຸດ

lastmodified
Talk

This page was last modified $1.

⧼Lastmodified⧽

lastmodifiedby
Talk

This page was last modified $1 by $2.

⧼Lastmodifiedby⧽

lineno
Talk

Line $1:

ແຖວ $1:

link_sample
Talk

Link title

⧼Link_sample⧽

link_tip
Talk

Internal link

⧼Link_tip⧽

linklistsub
Talk

(List of links)

⧼Linklistsub⧽

linkshere
Talk

The following pages link to here:

ບັນດາໜ້າຕໍ່ໄປ ລິ້ງຄ໌ ຫາ $2':

linkstoimage
Talk

The following pages link to this image:

$1 ໜ້າຕໍ່ໄປນີ້ເຊື່ອມໂຍງຫາໄຟລ໌ນີ້:

linktrail
Talk

/^([a-z]+)(.*)$/sD

⧼Linktrail⧽

listform
Talk

list

⧼Listform⧽

listusers
Talk

User list

ລາຍຊື່ຜູ້ໃຊ້

loadhist
Talk

Loading page history

⧼Loadhist⧽

loadingrev
Talk

loading revision for diff

⧼Loadingrev⧽

localtime
Talk

Local time display

ເວລາທ້ອງຖິ່ນ:

lockbtn
Talk

Lock database

Lock database

lockconfirm
Talk

Yes, I really want to lock the database.

Yes, I really want to lock the database.

lockdb
Talk

Lock database

Lock database

lockdbsuccesssub
Talk

Database lock succeeded

Database lock succeeded

lockdbsuccesstext
Talk

The database has been locked. <br />Remember to remove the lock after your maintenance is complete.

The database has been locked.
Remember to remove the lock after your maintenance is complete.

lockdbtext
Talk

Locking the database will suspend the ability of all users to edit pages, change their preferences, edit their watchlists, and other things requiring changes in the database. Please confirm that this is what you intend to do, and that you will unlock the database when your maintenance is done.

Locking the database will suspend the ability of all users to edit pages, change their preferences, edit their watchlists, and other things requiring changes in the database. Please confirm that this is what you intend to do, and that you will unlock the database when your maintenance is done.

locknoconfirm
Talk

You did not check the confirmation box.

You did not check the confirmation box.

login
Talk

Log in

ເຂົ້າສູ່ລະບົບ

loginend
Talk

&nbsp;

⧼Loginend⧽

loginerror
Talk

Login error

ຂໍ້ຜິດພາດໃນການເຂົ້າສູ່ລະບົບ

loginpagetitle
Talk

User login

ຜູ້ໃຊ້ ເຊັນເຂົ້າ

loginproblem
Talk

<b>There has been a problem with your login.</b><br />Try again!

⧼Loginproblem⧽

loginprompt
Talk

You must have cookies enabled to log in to Wikipedia.

ທ່ານ ຕ້ອງ ອະນຸຍາດ cookies ເພື່ອ ຈະເຊັນເຂົ້າ ວິກິພີເດຍ.

loginreqtext
Talk

You must [[special:Userlogin|login]] to view other pages.

⧼Loginreqtext⧽

loginreqtitle
Talk

Login Required

ຈຳເປັນຕ້ອງ ເຊັນເຂົ້າ

loginsuccess
Talk

You are now logged in to Wikipedia as "$1".

ທ່ານ ເຊັນເຂົ້າ ວິກິພີເດຍ ໃນນາມ "$1".

loginsuccesstitle
Talk

Login successful

ເຂົ້າສູ່ລະບົບແລ້ວ

logout
Talk

Log out

ອອກຈາກລະບົບ

logouttext
Talk

You are now logged out. You can continue to use Wikipedia anonymously, or you can log in again as the same or as a different user. Note that some pages may continue to be displayed as if you were still logged in, until you clear your browser cache

ທ່່ານ ໄດ້ ເຊັນອອກແລ້ວ.
ທ່ານ ສາມາດສືບຕໍ່ໃຊ້ ວິກິພີເດຍ ແບບບໍ່ສະແດງຊື່, ຫຼື ທ່ານ ສາມາດ ເຊັນເຂົ້າ ອີກ ໂດຍ ຊື່ຜູ້ໃຊ້ ເກົ່າ ຫຼື ໃໝ່ ກໍ່ໄດ້. ກະລຸນາ ຮັບຊາບວ່າ ບາງໜ້າ ອາດຈະສືບຕໍ່ ສະແດງ ຄືວ່າ ທ່ານ ຍັງເຊັນເຂົ້າຢູ່ ຈົນກວ່າ ທ່ານ ຂໍ້ມູນບັນທຶກຊົ່ວຄາວ ໃນ ໂປຣແກຣມທ່ອງເວັບ ຂອງ ທ່ານ ຈະຖືກລຶບ.

logouttitle
Talk

User logout

ຜູ້ໃຊ້ ເຊັນອອກ

lonelypages
Talk

Orphaned pages

ໜ້າບໍ່ມີໜ້າໃດເຊື່ອມຕໍ່ຫາ

longpages
Talk

Long pages

ໜ້າເນື້ອໃນຍາວ

longpagewarning
Talk

WARNING: This page is $1 kilobytes long; some browsers may have problems editing pages approaching or longer than 32kb. Please consider breaking the page into smaller sections.

⧼Longpagewarning⧽

mailerror
Talk

Error sending mail: $1

Error sending mail: $1

mailmypassword
Talk

Mail me a new password

ຕັ້ງຄ່າລະຫັດຜ່ານໃໝ່

mailnologin
Talk

No send address

No send address

mailnologintext
Talk

You must be <a href="{{localurl:Special:Userlogin">logged in</a> and have a valid e-mail address in your <a href="/wiki/Special:Preferences">preferences</a> to send e-mail to other users.

ທ່ານ ຈະຕ້ອງ logged in ແລະ ມີ ອີເມລ ທີ່ໃຊ້ໄດ້ ຢູ່ preferences ຂອງ ທ່ານ ເພື່ອຈະ ສົ່ງ ອີເມລ ຫາ ຜູ້ໃຊ້ອື່ນ.

mainpage
Talk

Main Page

ໜ້າຫຼັກ

mainpagedocfooter
Talk

Please see [http://meta.wikipedia.org/wiki/MediaWiki_i18n documentation on customizing the interface] and the [http://meta.wikipedia.org/wiki/MediaWiki_User%27s_Guide User's Guide] for usage and configuration help.

⧼Mainpagedocfooter⧽

mainpagetext
Talk

Wiki software successfully installed.

⧼Mainpagetext⧽

maintenance
Talk

Maintenance page

⧼Maintenance⧽

maintenancebacklink
Talk

Back to Maintenance Page

⧼Maintenancebacklink⧽

maintnancepagetext
Talk

This page includes several handy tools for everyday maintenance. Some of these functions tend to stress the database, so please do not hit reload after every item you fixed ;-)

⧼Maintnancepagetext⧽

makesysop
Talk

Make a user into a sysop

⧼Makesysop⧽

makesysopfail
Talk

<b>User "$1" could not be made into a sysop. (Did you enter the name correctly?)</b>

⧼Makesysopfail⧽

makesysopname
Talk

Name of the user:

⧼Makesysopname⧽

makesysopok
Talk

<b>User "$1" is now a sysop</b>

⧼Makesysopok⧽

makesysopsubmit
Talk

Make this user into a sysop

⧼Makesysopsubmit⧽

makesysoptext
Talk

This form is used by bureaucrats to turn ordinary users into administrators. Type the name of the user in the box and press the button to make the user an administrator

⧼Makesysoptext⧽

makesysoptitle
Talk

Make a user into a sysop

⧼Makesysoptitle⧽

matchtotals
Talk

The query "$1" matched $2 page titles and the text of $3 pages.

⧼Matchtotals⧽

math
Talk

Rendering math

ຄະນິດສາດ

math_bad_output
Talk

Can't write to or create math output directory

⧼Math_bad_output⧽

math_bad_tmpdir
Talk

Can't write to or create math temp directory

⧼Math_bad_tmpdir⧽

math_failure
Talk

Failed to parse

Failed to parse

math_image_error
Talk

PNG conversion failed; check for correct installation of latex, dvips, gs, and convert

⧼Math_image_error⧽

math_lexing_error
Talk

lexing error

⧼Math_lexing_error⧽

math_notexvc
Talk

Missing texvc executable; please see math/README to configure.

⧼Math_notexvc⧽

math_sample
Talk

Insert formula here

⧼Math_sample⧽

math_syntax_error
Talk

syntax error

ຜິດຫຼັກໄວຍະກອນ

math_tip
Talk

Mathematical formula (LaTeX)

Headline text[ແກ້ໄຂ]

ສູດ ຄະນິດສາດ (LaTeX)

math_unknown_error
Talk

unknown error

unknown error

math_unknown_function
Talk

unknown function

unknown function "$1"

media_sample
Talk

Example.mp3

⧼Media_sample⧽

media_tip
Talk

Media file link

⧼Media_tip⧽

minlength
Talk

Image names must be at least three letters.

⧼Minlength⧽

minoredit
Talk

This is a minor edit

ນີ້ແມ່ນການດັດແກ້ເລັກນ້ອຍ

minoreditletter
Talk

M

mispeelings
Talk

Pages with misspellings

⧼Mispeelings⧽

mispeelingspage
Talk

List of common misspellings

⧼Mispeelingspage⧽

mispeelingstext
Talk

The following pages contain a common misspelling, which are listed on $1. The correct spelling might be given (like this).

⧼Mispeelingstext⧽

missingarticle
Talk

The database did not find the text of a page that it should have found, named "$1".

<p>This is usually caused by following an outdated diff or history link to a page that has been deleted.

<p>If this is not the case, you may have found a bug in the software. Please report this to an administrator, making note of the URL.

⧼Missingarticle⧽

missingimage
Talk

<b>Missing image</b><br /><i>$1</i>

⧼Missingimage⧽

missinglanguagelinks
Talk

Missing Language Links

⧼Missinglanguagelinks⧽

missinglanguagelinksbutton
Talk

Find missing language links for

⧼Missinglanguagelinksbutton⧽

missinglanguagelinkstext
Talk

These pages do <i>not</i> link to their counterpart in $1. Redirects and subpages are <i>not</i> shown.

⧼Missinglanguagelinkstext⧽

moredotdotdot
Talk

More...

ເພີ່ມເຕີມ...

move
Talk

Move

ຍ້າຍ

movearticle
Talk

Move page

ຍ້າຍໜ້າ:

movedto
Talk

moved to

ໄດ້ຖືກຍ້າຍໄປ

movenologin
Talk

Not logged in

ຍັງບໍ່ໄດ້ເຊັນເຂົ້າເທື່ອ

movenologintext
Talk

You must be a registered user and <a href="/wiki/Special:Userlogin">logged in</a> to move a page.

You must be a registered user and logged in to move a page.

movepage
Talk

Move page

ຍ້າຍໜ້າ

movepagebtn
Talk

Move page

ຍ້າຍໜ້າ

movepagetalktext
Talk

The associated talk page, if any, will be automatically moved along with it '''unless:'''

 • You are moving the page across namespaces,
 • A non-empty talk page already exists under the new name, or
 • You uncheck the box below.

In those cases, you will have to move or merge the page manually if desired.

ໜ້າສົນທະນາຈະຖືກຍ້າຍໄປພ້ອມກັນ ເວັ້ນເສຍແຕ່:

 • ມີໜ້າສົນທະນາທີ່ບໍ່ເປົ່າວ່າ ພາຍໃຕ້ຊື່ທີ່ຈະຍ້າຍໄປແລ້ວ ຫຼື
 • ທ່ານ ປົດເຄື່ອງໝາຍ ທາງລຸ່ມ.

ໃນກໍລະນີດັ່ງກ່າວນີ້, ຖ້າຈຳເປັນ ທ່ານຈະຕ້ອງຍ້າຍ ຫຼື ປະກອບໜ້າດັ່ງກ່າວເອງ.

movepagetext
Talk

Using the form below will rename a page, moving all of its history to the new name. The old title will become a redirect page to the new title. Links to the old page title will not be changed; be sure to [[Special:Maintenance|check]] for double or broken redirects. You are responsible for making sure that links continue to point where they are supposed to go.

Note that the page will '''not''' be moved if there is already a page at the new title, unless it is empty or a redirect and has no past edit history. This means that you can rename a page back to where it was just renamed from if you make a mistake, and you cannot overwrite an existing page.

<b>WARNING!</b> This can be a drastic and unexpected change for a popular page; please be sure you understand the consequences of this before proceeding.

ທ່ານສາມາດ ປ່ຽນຊື່ໜ້າ ແລະ ຍ້າຍປະຫວັດການດັດແກ້ ຂອງໜ້າໃດໜຶ່ງ ໄປ ໜ້າໃໝ່ ໂດຍໃຊ້ຟອມຂ້າງລຸ່ມນີ້. ຊື່ບົດຄວາມເກົ່າ ຈະຖືກໂອນໄປຫາ ຊື່ບົດຄວາມໃໝ່. ລິ້ງຄ໌ຫາ ໜ້າເກົ່າຈະບໍ່ຖືກຍ້າຍ; ສະນັ້ນ ຢ່າລືມ ກວດເບິ່ງ ການໂອນຊ້ອນ ຫຼື ການໂອນຫາໜ້າທີ່ບໍ່ມີ. ທ່ານ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນ ການຮັບປະກັນວ່າ ທຸກໆລິ້ງຄ໌ຍັງຊີ້ໄປຫາ ໜ້າທີ່ຖືກຕ້ອງ.

ເອົາໃຈໃສ່ວ່າ ໜ້າຈະບໍ່ຖືກຍ້າຍ ຖ້າມີໜ້າຊື່ດັ່ງກ່າວຢູ່ແລ້ວ, ນອກຈາກວ່າ ມັນແມ່ນໜ້າທີ່ບໍ່ມີເນື້ອໃນ ຫຼື ໜ້າໂອນ ທີ່ຍັງບໍ່ມີ ປະຫວັດການດັດແກ້. ອັນນີ້ ໝາຍຄວາມວ່າ ທ່ານສາມາດປ່ຽນຊື່ທີ່ທ່ານປ່ຽນໄປ ກັບໄປຫາຊື່ກ່ອນການປ່ຽນ ໃນກໍລະ ນີ ມີຄວາມຜິດພາດ, ແຕ່ທ່ານບໍ່ສາມາດ ປ່ຽນຊື່ທັບໜ້າທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ.

ຄຳເຕືອນ! ສຳຫຼັບໜ້າທີ່ມີຄວາມນິຍົມສູງ ອັນນີ້ອາດແມ່ນການປ່ຽນແປງທີ່ມີຜົນກະທົບໃຫຍ່; ສະນັ້ນ ທ່ານຈະຕ້ອງແນ່ໃຈວ່າ ທ່ານເຂົ້າໃຈວ່າທ່ານພວມຈະເຮັດຫຍັງ ແລະ ເຂົ້າໃຈຜົນທີ່ຈະຕາມມາກ່ອນ ທຳການຍ້າຍ.

movetalk
Talk

Move "talk" page as well, if applicable.

ຍ້າຍທັງ ໜ້າສົນທະນາ ທີ່ ກ່ຽວພັນ.

movethispage
Talk

Move this page

ຍ້າຍໜ້ານີ້

mycontris
Talk

My contributions

ປະກອບສ່ວນ

mypage
Talk

My page

ໜ້າ

mytalk
Talk

My talk

ສົນທະນາ

navigation
Talk

Navigation

ປ້າຍບອກທາງ

nbytes
Talk

$1 bytes

$1 ໄບຕ໌

nchanges
Talk

$1 changes

$1 ການປ່ຽນແປງ

newarticle
Talk

(New)

(ໃໝ່)

newarticletext
Talk

You've followed a link to a page that doesn't exist yet. To create the page, start typing in the box below (see the [[Wikipedia:Help|help page]] for more info). If you are here by mistake, just click your browser's '''back''' button.

Nuvola apps important.png

ທ່ານ ໄດ້ມາຮອດ ໜ້າທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນເທື່ອ. ທ່ານ ສາມາດເລີ່ມ ສ້າງໜ້າ ໂດຍ ພິມໃສ່ ກັບ ຂ້າງລຸ່ມ.(ເບິ່ງລາຍລະອຽດຕື່ມ ທີ່ help page). ຖ້າ ທ່ານ ມາຮອດນີ້ ໂດຍຄວາມຜິດພາດ, ກະລຸນາ ກົດ ປຸ່ມ ກັບຄືນ, ຢູ່ ໂປຣແກຣມ ທ່ອງເວັບ ຂອງທ່ານ.

newmessages
Talk

You have $1.

⧼Newmessages⧽

newmessageslink
Talk

new messages

ຂໍ້ຄວາມໃໝ່

newpage
Talk

New page

ໜ້າໃໝ່

newpageletter
Talk

N

ໃໝ່

newpages
Talk

New pages

ໜ້າສ້າງໃໝ່

newpassword
Talk

New password

ລະຫັດຜ່ານໃໝ່:

newtitle
Talk

To new title

ຫາ ຫົວຂໍ້ໃໝ່

newusersonly
Talk

(new users only)

⧼Newusersonly⧽

next
Talk

next

ຕໍ່ໄປ

nextn
Talk

next $1

$1 ຕໍ່ໄປ

nlinks
Talk

$1 links

$1 ລິ້ງຄ໌

noaffirmation
Talk

You must affirm that your upload does not violate any copyrights.

⧼Noaffirmation⧽

noarticletext
Talk

(There is currently no text in this page)

ຍັງບໍ່ມີເນື້ອໃນ ຢູ່ ໜ້ານີ້, ທ່ານ ສາມາດ ຊອກຫາຫົວຂໍ້ໜ້ານີ້​ ຢູ່ ໜ້າອື່ນ ຫຼື ຂຽນໜ້ານີ້.

noblockreason
Talk

You must supply a reason for the block.

⧼Noblockreason⧽

noconnect
Talk

Sorry! The wiki is experiencing some technical difficulties, and cannot contact the database server.

ຂໍອະໄພ! ວິກີ ພວມປະສົບບັນຫາ ທາງດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ບໍ່ສາມາດເຂົ້າຫາ ຖານຂໍ້ມູນ.
$1

nocontribs
Talk

No changes were found matching these criteria.

ຍັງບໍ່ມີການປ່ຽນແປງ ໃນນີ້.

nocookieslogin
Talk

Wikipedia uses cookies to log in users. You have cookies disabled. Please enable them and try again.

ວິກິພີເດຍ uses cookies to log in users. You have cookies disabled. Please enable them and try again.

nocookiesnew
Talk

The user account was created, but you are not logged in. Wikipedia uses cookies to log in users. You have cookies disabled. Please enable them, then log in with your new username and password.

The user account was created, but you are not logged in. ວິກິພີເດຍ uses cookies to log in users. You have cookies disabled. Please enable them, then log in with your new username and password.

nocreativecommons
Talk

Creative Commons RDF metadata disabled for this server.

⧼Nocreativecommons⧽

nodb
Talk

Could not select database $1

⧼Nodb⧽

nodublincore
Talk

Dublin Core RDF metadata disabled for this server.

⧼Nodublincore⧽

noemail
Talk

There is no e-mail address recorded for user "$1".

There is no email address recorded for user "$1".

noemailtext
Talk

This user has not specified a valid e-mail address, or has chosen not to receive e-mail from other users.

This user has not specified a valid email address.

noemailtitle
Talk

No e-mail address

ບໍ່ມີ ທີ່ຢູ່ອີເມລ

nogomatch
Talk

No page with this exact title exists, trying full text search.

⧼Nogomatch⧽

nohistory
Talk

There is no edit history for this page.

ຍັງບໍ່ມີ ປະຫວັດການດັດແກ້ໜ້ານີ້ເທື່ອ.

nolinkshere
Talk

No pages link to here.

ບໍ່ມີໜ້າລິ້ງຄ໌ ຫາ $2.

nolinkstoimage
Talk

There are no pages that link to this image.

ບໍ່ມີໜ້າໃດ ລິ້ງຄ໌ ຫາ ໄຟລ໌ນີ້.

noname
Talk

You have not specified a valid user name.

You have not specified a valid username.

nonefound
Talk

<strong>Note</strong>: unsuccessful searches are often caused by searching for common words like "have" and "from", which are not indexed, or by specifying more than one search term (only pages containing all of the search terms will appear in the result).

⧼Nonefound⧽

nospecialpagetext
Talk

You have requested a special page that is not recognized by the wiki.

You have requested an invalid special page.

A list of valid special pages can be found at ໜ້າພິເສດ.

nosuchaction
Talk

No such action

ບໍ່ມີການກະທຳດັ່ງກ່າວ

nosuchactiontext
Talk

The action specified by the URL is not recognized by the wiki

The action specified by the URL is invalid. You might have mistyped the URL, or followed an incorrect link. This might also indicate a bug in the software used by ວິກິພີເດຍ.

nosuchspecialpage
Talk

No such special page

ບໍ່ມີໝ້າພິເສດດັ່ງກ່າວ

nosuchuser
Talk

There is no user by the name "$1". Check your spelling, or use the form below to create a new user account.

There is no user by the name "$1". Usernames are case-sensitive. Check your spelling, or create a new account.

notacceptable
Talk

The wiki server can't provide data in a format your client can read.

⧼Notacceptable⧽

notanarticle
Talk

Not a content page

Not a content page

notargettext
Talk

You have not specified a target page or user to perform this function on.

You have not specified a target page or user to perform this function on.

notargettitle
Talk

No target

No target

note
Talk

<strong>Note:</strong>

Note:

notextmatches
Talk

No page text matches

ບໍ່ມີເນື້ອໃນໜ້າທີ່ມີຄຳສັບດັ່ງກ່າວ

notitlematches
Talk

No page title matches

ບໍ່ມີໜ້າຊື່ຄືດັ່ງກ່າວ

notloggedin
Talk

Not logged in

ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າສູ່ລະບົບ

nowatchlist
Talk

You have no items on your watchlist.

You have no items on your watchlist.

nowiki_sample
Talk

Insert non-formatted text here

⧼Nowiki_sample⧽

nowiki_tip
Talk

Ignore wiki formatting

⧼Nowiki_tip⧽

nstab-category
Talk

Category

ໝວດ

nstab-help
Talk

Help

ໜ້າວິທີໃຊ້

nstab-image
Talk

Image

ໄຟລ໌

nstab-main
Talk

Article

ໜ້າ

nstab-media
Talk

Media

ໜ້າສື່

nstab-mediawiki
Talk

Message

ຂໍ້ຄວາມ

nstab-special
Talk

Special

ໜ້າພິເສດ

nstab-template
Talk

Template

ແມ່ແບບ

nstab-user
Talk

User page

ໜ້າຜູ້ໃຊ້

nstab-wp
Talk

About

⧼Nstab-wp⧽

nviews
Talk

$1 views

⧼Nviews⧽

ok
Talk

OK

ຕົກລົງ

oldpassword
Talk

Old password

ລະຫັດຜ່ານເກົ່າ:

orig
Talk

orig

⧼Orig⧽

orphans
Talk

Orphaned pages

⧼Orphans⧽

othercontribs
Talk

Based on work by $1.

Based on work by $1.

otherlanguages
Talk

Other languages

ເປັນພາສາອື່ນໆ

pagemovedsub
Talk

Move succeeded

Move succeeded

pagemovedtext
Talk

Page "[[$1]]" moved to "[[$2]]".

⧼Pagemovedtext⧽

pagetitle
Talk

$1 - Wikipedia

$1 - ວິກິພີເດຍ

passwordremindertext
Talk

Someone (probably you, from IP address $1) requested that we send you a new Wikipedia login password. The password for user "$2" is now "$3". You should log in and change your password now.

Someone (from IP address $1) requested a new password for ວິກິພີເດຍ ($4). A temporary password for user "$2" has been created and was set to "$3". If this was your intent, you will need to log in and choose a new password now. Your temporary password will expire in $5 days.

If someone else made this request, or if you have remembered your password, and you no longer wish to change it, you may ignore this message and continue using your old password.

passwordremindertitle
Talk

Password reminder from Wikipedia

New temporary password for ວິກິພີເດຍ

passwordsent
Talk

A new password has been sent to the e-mail address registered for "$1". Please log in again after you receive it.

A new password has been sent to the email address registered for "$1". Please log in again after you receive it.

perfcached
Talk

The following data is cached and may not be completely up to date:

The following data is cached and may not be up to date. A maximum of $1 results are available in the cache.

perfdisabled
Talk

Sorry! This feature has been temporarily disabled because it slows the database down to the point that no one can use the wiki.

⧼Perfdisabled⧽

perfdisabledsub
Talk

Here's a saved copy from $1:

⧼Perfdisabledsub⧽

personaltools
Talk

Personal tools

ເຄື່ອງມືສ່ວນບຸກຄົນ

popularpages
Talk

Popular pages

⧼Popularpages⧽

portal
Talk

Community portal

ປະຕູສູ່ຊຸມຊົນ

portal-url
Talk

Wikipedia:Community Portal

ວິກິພີເດຍ:ປະຕູສູ່ຊຸມຊົນ

postcomment
Talk

Post a comment

⧼Postcomment⧽

poweredby
Talk

Wikipedia is powered by [http://www.mediawiki.org/ MediaWiki], an open source wiki engine.

⧼Poweredby⧽

powersearch
Talk

Search

ຊອກຫາ

powersearchtext
Talk

Search in namespaces :<br /> $1<br /> $2 List redirects &nbsp; Search for $3 $9

⧼Powersearchtext⧽

preferences
Talk

Preferences

ການຕັ້ງຄ່າ

prefs-help-userdata
Talk

 • <strong>Real name</strong> (optional): if you choose to provide it this will be used for giving you attribution for your work.<br/>
 • <strong>Email</strong> (optional): Enables people to contact you through the website without you having to reveal your

email address to them, and it can be used to send you a new password if you forget it.

⧼Prefs-help-userdata⧽

prefs-misc
Talk

Misc settings

ແລະອື່ນໆ

prefs-personal
Talk

User data

ຂໍ້ມູນຫຼັກຜູ້ໃຊ້

prefs-rc
Talk

Recent changes and stub display

ການປ່ຽນແປງຫຼ້າສຸດ

prefslogintext
Talk

You are logged in as "$1". Your internal ID number is $2.

See [[Wikipedia:User preferences help]] for help deciphering the options.

⧼Prefslogintext⧽

prefsnologin
Talk

Not logged in

⧼Prefsnologin⧽

prefsnologintext
Talk

You must be <a href="/wiki/Special:Userlogin">logged in</a> to set user preferences.

⧼Prefsnologintext⧽

prefsreset
Talk

Preferences have been reset from storage.

⧼Prefsreset⧽

preview
Talk

Preview

ລອງເບິ່ງຜົນ

previewconflict
Talk

This preview reflects the text in the upper text editing area as it will appear if you choose to save.

This preview reflects the text in the upper text editing area as it will appear if you choose to publish it.

previewnote
Talk

Remember that this is only a preview, and has not yet been saved!

ນີ້ ແມ່ນ ການລອງເບິ່ງຜົນເທົ່ານັ້ນ; ການດັດແກ້ຍັງບໍ່ທັນຖືກບັນທຶກ!

prevn
Talk

previous $1

$1 ກ່ອນໜ້າ

printableversion
Talk

Printable version

ສະບັບພິມໄດ້

printsubtitle
Talk

(From http://lo.wikipedia.org)

⧼Printsubtitle⧽

protect
Talk

Protect

ປົກປ້ອງ

protectcomment
Talk

Reason for protecting

Reason:

protectedarticle
Talk

protected [[$1]]

ໄດ້ປົກປ້ອງ "$1"

protectedpage
Talk

Protected page

ໜ້າທີ່ຖືກປົກປ້ອງ

protectedpagewarning
Talk

WARNING: This page has been locked so that only users with sysop privileges can edit it. Be sure you are following the <a href='/w/wiki.phtml/Wikipedia:Protected_page_guidelines'>protected page guidelines</a>.

ເອົາໃຈໃສ່ : ໜ້ານີ້ໄດ້ຖຶກປົກປ້ອງ ສະເພາະຜູ້ບໍລິຫານລະບົບເທົ່ານັ້ນທີ່ສາມາດດັດແກ້ໜ້ານີ້ໄດ້ ຫາກກະລຸນາອຍາກປ່ຽນໜ້ານີ້ ຕິດຕໍ່ຜູ້ບໍລິຫານລະບົບ

protectedtext
Talk

This page has been locked to prevent editing; there are a number of reasons why this may be so, please see [[Wikipedia:Protected page]].

You can view and copy the source of this page:

⧼Protectedtext⧽

protectlogpage
Talk

Protection_log

ບັນທຶກການປົກປ້ອງ

protectlogtext
Talk

Below is a list of page locks/unlocks. See [[Wikipedia:Protected page]] for more information.

Below is a list of changes to page protections. See the protected pages list for the list of currently operational page protections.

protectpage
Talk

Protect page

⧼Protectpage⧽

protectreason
Talk

(give a reason)

⧼Protectreason⧽

protectsub
Talk

(Protecting "$1")

⧼Protectsub⧽

protectthispage
Talk

Protect this page

ປົກປ້ອງໜ້ານີ້

proxyblocker
Talk

Proxy blocker

Proxy blocker

proxyblockreason
Talk

Your IP address has been blocked because it is an open proxy. Please contact your Internet service provider or tech support and inform them of this serious security problem.

Your IP address has been blocked because it is an open proxy. Please contact your Internet service provider or technical support of your organization and inform them of this serious security problem.

proxyblocksuccess
Talk

Done.

⧼Proxyblocksuccess⧽

qbbrowse
Talk

Browse

ເອີ້ນເບິ່ງ

qbedit
Talk

Edit

ແກ້ໄຂ

qbfind
Talk

Find

ຄົ້ນຫາ

qbmyoptions
Talk

My pages

ໜ້າຂອງຂ້ອຍ

qbpageinfo
Talk

Context

⧼Qbpageinfo⧽

qbpageoptions
Talk

This page

ໜ້ານີ້

qbsettings
Talk

Quickbar settings

⧼Qbsettings⧽

qbspecialpages
Talk

Special pages

ໜ້າພິເສດ

querybtn
Talk

Submit query

⧼Querybtn⧽

querysuccessful
Talk

Query successful

⧼Querysuccessful⧽

randompage
Talk

Random page

ສຸ່ມໜ້າໃດໜຶ່ງ

range_block_disabled
Talk

The sysop ability to create range blocks is disabled.

The administrator ability to create range blocks is disabled.

rchide
Talk

in $4 form; $1 minor edits; $2 secondary namespaces; $3 multiple edits.

⧼Rchide⧽

rclinks
Talk

Show last $1 changes in last $2 days<br />$3

ສະແດງ $1ການປ່ຽນແປງ ຫຼ້າສຸດ ໃນ $2ມື້ຫຼ້າສຸດ

rclistfrom
Talk

Show new changes starting from $1

ສະແດງ ການປ່ຽນແປງ ເລີ່ມແຕ່ $1

rcliu
Talk

$1 edits from logged in users

⧼Rcliu⧽

rcloaderr
Talk

Loading recent changes

⧼Rcloaderr⧽

rclsub
Talk

(to pages linked from "$1")

⧼Rclsub⧽

rcnote
Talk

Below are the last <strong>$1</strong> changes in last <strong>$2</strong> days.

ຂ້າງລຸ່ມ ແມ່ນ $1ການປ່ຽນແປງ ຫຼ້າສຸດ ໃນ $2ມື້ຫຼ້າສຸດ, ມື້ນີ້​ ແມ່ນ $3.

rcnotefrom
Talk

Below are the changes since <b>$2</b> (up to <b>$1</b> shown).

Below are the changes since $3, $4 (up to $1 shown).

readonly
Talk

Database locked

ຖານຂໍ້ມູນຖືກລັອກ

readonlytext
Talk

The database is currently locked to new entries and other modifications, probably for routine database maintenance, after which it will be back to normal. The administrator who locked it offered this explanation: <p>$1

The database is currently locked to new entries and other modifications, probably for routine database maintenance, after which it will be back to normal.

The system administrator who locked it offered this explanation: $1

readonlywarning
Talk

WARNING: The database has been locked for maintenance, so you will not be able to save your edits right now. You may wish to cut-n-paste the text into a text file and save it for later.

Warning: The database has been locked for maintenance, so you will not be able to publish your edits right now. You may wish to copy and paste your text into a text file and save it for later.

The system administrator who locked it offered this explanation: $1

recentchanges
Talk

Recent changes

ການດັດແກ້ຫຼ້າສຸດ

recentchangescount
Talk

Number of titles in recent changes

ຈຳນວນການແກ້ໄຂທີ່ຕ້ອງການສະແດງໂດຍປະລິຍາຍ:

recentchangeslinked
Talk

Related changes

ການດັດແກ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

recentchangestext
Talk

Track the most recent changes to the wiki on this page.

ເບິ່ງ ການປ່ຽນແປງ ຫຼ້າສຸດ ຢູ່ ໜ້າວິກີນີ້.
ຂະນະນີ້ ວິກິພີເດຍພາສາລາວ ມີ ໓.໘໗໗ ບົດຄວາມ ກະລຸນາຊ່ວຍຂຽນເພີ່ມຕື່ມ.
 : ໜ້າທີ່ຖຶກສ້າງໃໝ່    : ການດັດແກ້ເລັກນ້ອຍ
ເບິ່ງການປ່ຽນແປງຫຼ້າສຸດ ຢູ່ ໜ້າວິກິນີ້

redirectedfrom
Talk

(Redirected from $1)

(ປ່ຽນເສັ້ນທາງມາຈາກ $1)

remembermypassword
Talk

Remember my password across sessions.

ຈົດຈໍາການເຊັນເຂົ້າຂອງຂ້ອຍ ຢູ່ ຄອມພິວເຕີໜ່ວຍນີ້

removechecked
Talk

Remove checked items from watchlist

ເອົາອັນທີ່ຖືກໝາຍ ອອກຈາກ ລາຍການຕິດຕາມ

removedwatch
Talk

Removed from watchlist

ເອົາອອກຈາກລາຍການຕິດຕາມ

removedwatchtext
Talk

The page "$1" has been removed from your watchlist.

ໜ້າ "$1" ໄດ້ຖືກເອົາອອກຈາກ ລາຍການຕິດຕາມ ຂອງ ທ່ານ.

removingchecked
Talk

Removing requested items from watchlist...

⧼Removingchecked⧽

resetprefs
Talk

Reset preferences

ເລີ່ມຄືນໃໝ່

restorelink
Talk

$1 deleted edits

ການແກ້ໄຂ $1 ຄັ້ງທີ່ຖືກລຶບໄປແລ້ວ

resultsperpage
Talk

Hits to show per page

ຈຳນວນຜົນການຊອກເຫັນ ຕໍ່ ໜ້າ:

retrievedfrom
Talk

Retrieved from "$1"

ດຶງຂໍ້ມູນຈາກ "$1"

returnto
Talk

Return to $1.

ກັບໄປຫາ $1.

retypenew
Talk

Retype new password

ພິມລະຫັດຜ່ານໃໝ່ອີກ:

reupload
Talk

Re-upload

⧼Reupload⧽

reuploaddesc
Talk

Return to the upload form.

Cancel upload and return to the upload form

reverted
Talk

Reverted to earlier revision

Reverted to earlier revision

revertimg
Talk

rev

⧼Revertimg⧽

revertpage
Talk

Reverted edit of $2, changed back to last version by $1

Reverted edits by $2 (talk) to last revision by $1

revhistory
Talk

Revision history

⧼Revhistory⧽

revisionasof
Talk

Revision as of $1

ລຸ້ນແກ້ໄຂເກົ່າເມື່ອ $1

revnotfound
Talk

Revision not found

⧼Revnotfound⧽

revnotfoundtext
Talk

The old revision of the page you asked for could not be found. Please check the URL you used to access this page.

⧼Revnotfoundtext⧽

rfcurl
Talk

http://www.faqs.org/rfcs/rfc$1.html

https://tools.ietf.org/html/rfc$1

rights
Talk

Rights:

⧼Rights⧽

rollback
Talk

Roll back edits

Roll back edits

rollback_short
Talk

Rollback

⧼Rollback_short⧽

rollbackfailed
Talk

Rollback failed

Rollback failed

rollbacklink
Talk

rollback

ກັບຄືນ

rows
Talk

Rows

⧼Rows⧽

savearticle
Talk

Save page

ບັນທຶກ

savedprefs
Talk

Your preferences have been saved.

ການຕັ້ງຄ່າຂອງທ່ານໄດ້ຖືກບັນທຶກແລ້ວ.

savefile
Talk

Save file

ບັນທຶກໄຟລ໌

saveprefs
Talk

Save preferences

ບັນທຶກ

search
Talk

Search

ຄົ້ນຫາ

searchdisabled
Talk

<p>Sorry! Full text search has been disabled temporarily, for performance reasons. In the meantime, you can use the Google search below, which may be out of date.</p>

ວິກິພີເດຍ search is disabled. You can search via Google in the meantime. Note that their indexes of ວິກິພີເດຍ content may be out of date.

searchhelppage
Talk

Wikipedia:Searching

⧼Searchhelppage⧽

searchingwikipedia
Talk

Searching Wikipedia

⧼Searchingwikipedia⧽

searchquery
Talk

For query "$1"

⧼Searchquery⧽

searchresults
Talk

Search results

ຜົນການຊອກຫາ

searchresultshead
Talk

Search result settings

ຊອກຫາ

searchresulttext
Talk

For more information about searching Wikipedia, see $1.

ສຳຫຼັບ ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ກ່ຽວກັບ ການຊອກຫາ ຢູ່ ວິກິພີເດຍ, ກະລຸນາເບິ່ງ ຊ່ວຍເຫຼືອ.

sectionedit
Talk

(section)

⧼Sectionedit⧽

selectnewerversionfordiff
Talk

Select a newer version for comparison

⧼Selectnewerversionfordiff⧽

selectolderversionfordiff
Talk

Select an older version for comparison

⧼Selectolderversionfordiff⧽

selectonly
Talk

Only read-only queries are allowed.

⧼Selectonly⧽

selflinks
Talk

Pages with Self Links

⧼Selflinks⧽

selflinkstext
Talk

The following pages contain a link to themselves, which they should not.

⧼Selflinkstext⧽

seriousxhtmlerrors
Talk

There were serious xhtml markup errors detected by tidy.

⧼Seriousxhtmlerrors⧽

servertime
Talk

Server time is now

ເວລາເຊີເວີ:

set_rights_fail
Talk

<b>User rights for "$1" could not be set. (Did you enter the name correctly?)</b>

⧼Set_rights_fail⧽

set_user_rights
Talk

Set user rights

⧼Set_user_rights⧽

setbureaucratflag
Talk

Set bureaucrat flag

⧼Setbureaucratflag⧽

shortpages
Talk

Short pages

ໜ້າເນື້ອໃນສັ້ນ

show
Talk

show

ສະແດງ

showhideminor
Talk

$1 minor edits | $2 bots | $3 logged in users

⧼Showhideminor⧽

showingresults
Talk

Showing below <b>$1</b> results starting with #<b>$2</b>.

ສະແດງທາງລຸ່ມ ຮອດ $1 ຜົນ ເລີ່ມຈາກ #$2.

showingresultsnum
Talk

Showing below <b>$3</b> results starting with #<b>$2</b>.

⧼Showingresultsnum⧽

showlast
Talk

Show last $1 images sorted $2.

⧼Showlast⧽

showpreview
Talk

Show preview

ລອງເບິ່ງຜົນ

showtoc
Talk

show

ສະແດງ

sig_tip
Talk

Your signature with timestamp

⧼Sig_tip⧽

sitestats
Talk

Site statistics

⧼Sitestats⧽

sitestatstext
Talk

There are '''$1''' total pages in the database. This includes "talk" pages, pages about Wikipedia, minimal "stub" pages, redirects, and others that probably don't qualify as content pages. Excluding those, there are '''$2''' pages that are probably legitimate content pages.

There have been a total of '''$3''' page views, and '''$4''' page edits since the wiki was setup. That comes to '''$5''' average edits per page, and '''$6''' views per edit.

ມີ ທັງໝົດ $1 ໜ້າ ຢູ່ໃນຖານຂໍ້ມູນ. ອັນນີ້ ລວມທັງ ໜ້າ "ສົນທະນາ", ໜ້າກ່ຽວກັບ ວິກິພີເດຍ, ໜ້າ "ສະຕັບ" ນ້ອຍ, ໜ້າໂອນ, ແລະອື່ນໆ ທີ່ອາດຈະບໍ່ວ່າເປັນ ໜ້າທີ່ມີເນື້ອໃນໄດ້. ຖ້າບໍ່ລວມເອົາບັນດາໜ້າເຫຼົ່ານີ້ ມັນຄົງຈະມີ $2 ໜ້າ ທີ່ ຖືໄດ້ວ່າມີເນື້ອໃນ ໜ້າ.

$8 ໄຟລ໌ ໄດ້ ຖືກອັບໂຫຼດ.

ມັນໄດ້ມີ ທັງໝົດ $3 ການເບິ່ງໜ້າ, ແລະ $4 ການດັດແກ້ ຕັ້ງແຕ່ ວິກິພີເດຍ ໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນ. ສະເລ່ຍ ເປັນ $5 ການດັດແກ້ ຕໍ່ ແຕ່ລະໜ້າ, ແລະ $6 ການເຂົ້າເບິ່ງ ຕໍ່້ ການດັດແກ້.

ຄວາມຍາວ ຂອງ ຄິວວຽກ ແມ່ນ $7.

sitesubtitle
Talk

The Free Encyclopedia

sitesupport
Talk

Donations

ບໍລິຈາກ

sitetitle
Talk

Wikipedia

ວິກິພີເດຍ

siteuser
Talk

Wikipedia user $1

ວິກິພີເດຍ user $1

siteusers
Talk

Wikipedia user(s) $1

ວິກິພີເດຍ users $1

skin
Talk

Skin

ລວດລາຍ

spamprotectiontext
Talk

The page you wanted to save was blocked by the spam filter. This is probably caused by a link to an external site.

You might want to check the following regular expression for patterns that are currently blocked:

The text you wanted to publish was blocked by the spam filter. This is probably caused by a link to a forbidden external site.

spamprotectiontitle
Talk

Spam protection filter

Spam protection filter

specialpage
Talk

Special Page

ໜ້າພິເສດ

specialpages
Talk

Special pages

ໜ້າພິເສດ

spheading
Talk

Special pages for all users

⧼Spheading⧽

sqlislogged
Talk

Please note that all queries are logged.

⧼Sqlislogged⧽

sqlquery
Talk

Enter query

⧼Sqlquery⧽

statistics
Talk

Statistics

ສະຖິຕິ

storedversion
Talk

Stored version

Stored revision

stubthreshold
Talk

Threshold for stub display

⧼Stubthreshold⧽

subcategories
Talk

Subcategories

ໝວດຍ່ອຍ

subject
Talk

Subject/headline

ຫົວຂໍ້:

subjectpage
Talk

View subject

⧼Subjectpage⧽

successfulupload
Talk

Successful upload

⧼Successfulupload⧽

summary
Talk

Summary

ຄຳອະທິບາຍໂດຍຫຍໍ້

sysopspheading
Talk

For sysop use only

⧼Sysopspheading⧽

sysoptext
Talk

The action you have requested can only be performed by users with "sysop" status. See $1.

⧼Sysoptext⧽

sysoptitle
Talk

Sysop access required

⧼Sysoptitle⧽

tableform
Talk

table

⧼Tableform⧽

talk
Talk

Discussion

ສົນທະນາ

talkexists
Talk

The page itself was moved successfully, but the talk page could not be moved because one already exists at the new title. Please merge them manually.

⧼Talkexists⧽

talkpage
Talk

Discuss this page

ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບໜ້ານີ້

talkpagemoved
Talk

The corresponding talk page was also moved.

ໜ້າສົນທະນາ ໄດ້ຖືກຍ້າຍແລ້ວ ເຊັ່ນດຽວກັນ.

talkpagenotmoved
Talk

The corresponding talk page was <strong>not</strong> moved.

⧼Talkpagenotmoved⧽

talkpagetext
Talk

<!-- MediaWiki:talkpagetext -->

textboxsize
Talk

Textbox dimensions

ການດັດແກ້

textmatches
Talk

Page text matches

Page text matches

thisisdeleted
Talk

View or restore $1?

ຕ້ອງການເບິ່ງຫຼືຄືນຄ່າ $1 ບໍ່?

thumbnail-more
Talk

Enlarge

ໃຫ້ໃຫຍ່ຂຶ້ນ

timezoneoffset
Talk

Offset

ຫ່າງກັນ¹

timezonetext
Talk

Enter number of hours your local time differs from server time (UTC).

ຈຳນວນຊົ່ວໂມງແຕກຕ່າງ ລະຫວ່າງເວລາທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ເວລາ ຂອງ ເຊີບເວີ (UTC).

titlematches
Talk

Article title matches

Page title matches

toc
Talk

Table of contents

ເນື້ອໃນ

toolbox
Talk

Toolbox

ເຄື່ອງມື

tooltip-addsection
Talk

Add a comment to this page. [alt-+]

⧼Tooltip-addsection⧽

tooltip-anontalk
Talk

Discussion about edits from this ip address [alt-n]

⧼Tooltip-anontalk⧽

tooltip-anonuserpage
Talk

The user page for the ip you're editing as [alt-.]

⧼Tooltip-anonuserpage⧽

tooltip-article
Talk

View the content page [alt-a]

⧼Tooltip-article⧽

tooltip-atom
Talk

Atom feed for this page

⧼Tooltip-atom⧽

tooltip-compareselectedversions
Talk

See the differences between the two selected versions of this page. [alt-v]

ເບິ່ງສ່ວນຕ່າງລະຫວ່າງ ສອງ ສະບັບເລືອກ.

tooltip-contributions
Talk

View the list of contributions of this user

⧼Tooltip-contributions⧽

tooltip-currentevents
Talk

Find background information on current events

⧼Tooltip-currentevents⧽

tooltip-delete
Talk

Delete this page [alt-d]

⧼Tooltip-delete⧽

tooltip-edit
Talk

You can edit this page. Please use the preview button before saving. [alt-e]

⧼Tooltip-edit⧽

tooltip-emailuser
Talk

Send a mail to this user

⧼Tooltip-emailuser⧽

tooltip-help
Talk

The place to find out.

⧼Tooltip-help⧽

tooltip-history
Talk

Past versions of this page, [alt-h]

⧼Tooltip-history⧽

tooltip-login
Talk

You are encouraged to log in, it is not mandatory however. [alt-o]

⧼Tooltip-login⧽

tooltip-logout
Talk

Log out [alt-o]

⧼Tooltip-logout⧽

tooltip-mainpage
Talk

Visit the Main Page [alt-z]

⧼Tooltip-mainpage⧽

tooltip-minoredit
Talk

Mark this as a minor edit [alt-i]

ໝາຍວ່າແມ່ນການດັດແກ້ເລັກນ້ອຍ

tooltip-move
Talk

Move this page [alt-m]

⧼Tooltip-move⧽

tooltip-mycontris
Talk

List of my contributions [alt-y]

⧼Tooltip-mycontris⧽

tooltip-mytalk
Talk

My talk page [alt-n]

⧼Tooltip-mytalk⧽

tooltip-nomove
Talk

You don't have the permissions to move this page

⧼Tooltip-nomove⧽

tooltip-portal
Talk

About the project, what you can do, where to find things

⧼Tooltip-portal⧽

tooltip-preferences
Talk

My preferences

⧼Tooltip-preferences⧽

tooltip-preview
Talk

Preview your changes, please use this before saving! [alt-p]

ລອງເບິ່ງຜົນການປ່ຽນແປງທີ່ທ່ານໄດ້ເຮັດ, ກະລຸນາໃຊ້ອັນນີ້ກ່ອນບັນທຶກ

tooltip-protect
Talk

Protect this page [alt-=]

⧼Tooltip-protect⧽

tooltip-randompage
Talk

Load a random page [alt-x]

⧼Tooltip-randompage⧽

tooltip-recentchanges
Talk

The list of recent changes in the wiki. [alt-r]

⧼Tooltip-recentchanges⧽

tooltip-recentchangeslinked
Talk

Recent changes in pages linking to this page [alt-c]

⧼Tooltip-recentchangeslinked⧽

tooltip-rss
Talk

RSS feed for this page

⧼Tooltip-rss⧽

tooltip-save
Talk

Save you changes [alt-s]

ບັນທຶກການປ່ຽນແປງຂອງທ່ານ

tooltip-search
Talk

Search this wiki [alt-f]

ຄົ້ນຫາ ວິກິພີເດຍ

tooltip-sitesupport
Talk

Support Wikipedia

⧼Tooltip-sitesupport⧽

tooltip-specialpage
Talk

This is a special page, you can't edit the page itself.

⧼Tooltip-specialpage⧽

tooltip-specialpages
Talk

List of all special pages [alt-q]

⧼Tooltip-specialpages⧽

tooltip-talk
Talk

Discussion about the content page [alt-t]

⧼Tooltip-talk⧽

tooltip-undelete
Talk

Restore $1 deleted edits to this page [alt-d]

⧼Tooltip-undelete⧽

tooltip-unwatch
Talk

Remove this page from your watchlist [alt-w]

⧼Tooltip-unwatch⧽

tooltip-upload
Talk

Upload images or media files [alt-u]

Start upload

tooltip-userpage
Talk

My user page [alt-.]

⧼Tooltip-userpage⧽

tooltip-viewsource
Talk

This page is protected. You can view it's source. [alt-e]

⧼Tooltip-viewsource⧽

tooltip-watch
Talk

Add this page to your watchlist [alt-w]

ເພີ່ມໜ້ານີ້ໃສ່ລາຍການຕິດຕາມຂອງທ່ານ

tooltip-watchlist
Talk

The list of pages you're monitoring for changes. [alt-l]

⧼Tooltip-watchlist⧽

tooltip-whatlinkshere
Talk

List of all wiki pages that link here [alt-b]

⧼Tooltip-whatlinkshere⧽

uclinks
Talk

View the last $1 changes; view the last $2 days.

⧼Uclinks⧽

ucnote
Talk

Below are this user's last <b>$1</b> changes in the last <b>$2</b> days.

⧼Ucnote⧽

uctop
Talk

(top)

ເທິງສຸດ

unblockip
Talk

Unblock user

Unblock user

unblockiptext
Talk

Use the form below to restore write access to a previously blocked IP address or username.

Use the form below to restore write access to a previously blocked IP address or username.

unblocklink
Talk

unblock

unblock

unblocklogentry
Talk

unblocked "$1"

unblocked $1

undelete
Talk

Restore deleted page

ຮຽກຄືນ

undelete_short
Talk

Undelete

ຍົກເລີກການລຶບ ການແກ້ໄຂ $1 ຄັ້ງ

undeletearticle
Talk

Restore deleted page

⧼Undeletearticle⧽

undeletebtn
Talk

Restore!

Restore

undeletedarticle
Talk

restored "$1"

restored "$1"

undeletedtext
Talk

[[$1]] has been successfully restored. See [[Wikipedia:Deletion_log]] for a record of recent deletions and restorations.

⧼Undeletedtext⧽

undeletehistory
Talk

If you restore the page, all revisions will be restored to the history. If a new page with the same name has been created since the deletion, the restored revisions will appear in the prior history, and the current revision of the live page will not be automatically replaced.

If you restore the page, all revisions will be restored to the history. If a new page with the same name has been created since the deletion, the restored revisions will appear in the prior history.

undeletepage
Talk

View and restore deleted pages

View and restore deleted pages

undeletepagetext
Talk

The following pages have been deleted but are still in the archive and can be restored. The archive may be periodically cleaned out.

ໜ້າຕ່ອໄປນີ້ຖຶກລຶບໄປແຕ່ຍັງຄົງຢູ່ໃນກຸທີ່ສາມາດຮຽກຄືນໄດ້ (ກຸຂໍ້ມູນອາດຖຶກລຶບເປັນລະຍະ)

undeleterevision
Talk

Deleted revision as of $1

⧼Undeleterevision⧽

undeleterevisions
Talk

$1 revisions archived

$1 revisions deleted

unexpected
Talk

Unexpected value: "$1"="$2".

Unexpected value: "$1"="$2".

unlockbtn
Talk

Unlock database

Unlock database

unlockconfirm
Talk

Yes, I really want to unlock the database.

Yes, I really want to unlock the database.

unlockdb
Talk

Unlock database

Unlock database

unlockdbsuccesssub
Talk

Database lock removed

Database lock removed

unlockdbsuccesstext
Talk

The database has been unlocked.

The database has been unlocked.

unlockdbtext
Talk

Unlocking the database will restore the ability of all users to edit pages, change their preferences, edit their watchlists, and other things requiring changes in the database. Please confirm that this is what you intend to do.

Unlocking the database will restore the ability of all users to edit pages, change their preferences, edit their watchlists, and other things requiring changes in the database. Please confirm that this is what you intend to do.

unprotect
Talk

Unprotect

ປ່ຽນແປງການປົກປ້ອງ

unprotectcomment
Talk

Reason for unprotecting

⧼Unprotectcomment⧽

unprotectedarticle
Talk

unprotected [[$1]]

ໄດ້ເຊົາປົກປ້ອງ "$1"

unprotectsub
Talk

(Unprotecting "$1")

⧼Unprotectsub⧽

unprotectthispage
Talk

Unprotect this page

ປ່ຽນແປງການປົກປ້ອງຂອງໜ້ານີ້

unusedimages
Talk

Unused images

ໄຟລ໌ບໍ່ໄດ້ໃຊ້

unusedimagestext
Talk

<p>Please note that other web sites may link to an image with a direct URL, and so may still be listed here despite being in active use.

The following files exist but are not embedded in any page. Please note that other web sites may link to a file with a direct URL, and so may still be listed here despite being in active use.

unwatch
Talk

Unwatch

ເຊົາຕິດຕາມ

unwatchthispage
Talk

Stop watching

Stop watching

updated
Talk

(Updated)

(Updated)

upload
Talk

Upload file

ອັບໂຫຼດໄຟລ໌

uploadbtn
Talk

Upload file

Upload file

uploaddisabled
Talk

Sorry, uploading is disabled.

Uploads disabled.

uploadedfiles
Talk

Uploaded files

⧼Uploadedfiles⧽

uploadedimage
Talk

uploaded "$1"

uploaded "$1"

uploaderror
Talk

Upload error

Upload error

uploadfile
Talk

Upload images, sounds, documents etc.

⧼Uploadfile⧽

uploadlink
Talk

Upload images

⧼Uploadlink⧽

uploadlog
Talk

upload log

⧼Uploadlog⧽

uploadlogpage
Talk

Upload_log

Upload log

uploadlogpagetext
Talk

Below is a list of the most recent file uploads. All times shown are server time (UTC). <ul> </ul>

Below is a list of the most recent file uploads. See the gallery of new files for a more visual overview.

uploadnologin
Talk

Not logged in

Not logged in

uploadnologintext
Talk

You must be <a href="/wiki/Special:Userlogin">logged in</a> to upload files.

Please $1 to upload files.

uploadtext
Talk

<strong>STOP!</strong> Before you upload here, make sure to read and follow the <a href="/wiki/Special:Image_use_policy">image use policy</a>. <p>If a file with the name you are specifying already exists on the wiki, it'll be replaced without warning. So unless you mean to update a file, it's a good idea to first check if such a file exists. <p>To view or search previously uploaded images, go to the <a href="/wiki/Special:Imagelist">list of uploaded images</a>. Uploads and deletions are logged on the <a href="/wiki/Wikipedia:Upload_log">upload log</a>. </p><p>Use the form below to upload new image files for use in illustrating your pages. On most browsers, you will see a "Browse..." button, which will bring up your operating system's standard file open dialog. Choosing a file will fill the name of that file into the text field next to the button. You must also check the box affirming that you are not violating any copyrights by uploading the file. Press the "Upload" button to finish the upload. This may take some time if you have a slow internet connection. <p>The preferred formats are JPEG for photographic images, PNG for drawings and other iconic images, and OGG for sounds. Please name your files descriptively to avoid confusion. To include the image in a page, use a link in the form <b>[[Image:file.jpg]]</b> or <b>[[Image:file.ogg]]</b> for sounds. <p>Please note that as with wiki pages, others may edit or delete your uploads if they think it serves the project, and you may be blocked from uploading if you abuse the system.

Use the form below to upload files. To view or search previously uploaded files go to the list of uploaded files, (re)uploads are also logged in the upload log, deletions in the deletion log.

To include a file in a page, use a link in one of the following forms:

 • [[ຮູບ:File.jpg]] to use the full version of the file
 • [[ຮູບ:File.png|200px|thumb|left|alt text]] to use a 200 pixel wide rendition in a box in the left margin with "alt text" as description
 • [[ສື່:File.ogg]] for directly linking to the file without displaying the file

uploadwarning
Talk

Upload warning

Upload warning

user_rights_set
Talk

<b>User rights for "$1" updated</b>

⧼User_rights_set⧽

usercssjs
Talk

'''Note:''' After saving, you have to tell your bowser to get the new version: '''Mozilla:''' click ''reload''(or ''ctrl-r''), '''IE / Opera:''' ''ctrl-f5'', '''Safari:''' ''cmd-r'', '''Konqueror''' ''ctrl-r''.

⧼Usercssjs⧽

usercssjsyoucanpreview
Talk

<strong>Tip:</strong> Use the 'Show preview' button to test your new css/js before saving.

⧼Usercssjsyoucanpreview⧽

usercsspreview
Talk

'''Remember that you are only previewing your user css, it has not yet been saved!'''

Remember that you are only previewing your user CSS. It has not yet been published!

userexists
Talk

The user name you entered is already in use. Please choose a different name.

Username entered already in use. Please choose a different name.

userjspreview
Talk

'''Remember that you are only testing/previewing your user javascript, it has not yet been saved!'''

Remember that you are only testing/previewing your user JavaScript. It has not yet been published!

userlogin
Talk

Log in

⧼Userlogin⧽

userlogout
Talk

Log out

ອອກຈາກລະບົບ

usermailererror
Talk

Mail object returned error:

⧼Usermailererror⧽

userpage
Talk

View user page

ເບິ່ງໜ້າຜູ້ໃຊ້

userstats
Talk

User statistics

⧼Userstats⧽

userstatstext
Talk

There are '''$1''' registered users. '''$2''' of these are administrators (see $3).

⧼Userstatstext⧽

version
Talk

Version

ສະບັບ

viewcount
Talk

This page has been accessed $1 times.

ໜ້ານີ້ຖືກເຂົ້າເບິ່ງ $1 ເທື່ອ.

viewprevnext
Talk

View ($1) ($2) ($3).

ເບິ່ງ ($1) ($2) ($3).

viewsource
Talk

View source

ເບິ່ງ ຊອສ໌

viewtalkpage
Talk

View discussion

ເບິ່ງການປຶກສາຫາລື

wantedpages
Talk

Wanted pages

ໜ້າ ພວມຕ້ອງການ

watch
Talk

Watch

ຕິດຕາມ

watchdetails
Talk

($1 pages watched not counting talk pages; $2 total pages edited since cutoff; $3... <a href='$4'>show and edit complete list</a>.)

watcheditlist
Talk

Here's an alphabetical list of your watched pages. Check the boxes of pages you want to remove from your watchlist and click the 'remove checked' button at the bottom of the screen.

⧼Watcheditlist⧽

watchlist
Talk

My watchlist

ລາຍການຕິດຕາມ

watchlistcontains
Talk

Your watchlist contains $1 pages.

ລາຍການຕິດຕາມທ່ານ ລວມມີ $1 ໜ້າ.

watchlistsub
Talk

(for user "$1")

⧼Watchlistsub⧽

watchmethod-list
Talk

checking watched pages for recent edits

⧼Watchmethod-list⧽

watchmethod-recent
Talk

checking recent edits for watched pages

⧼Watchmethod-recent⧽

watchnochange
Talk

None of your watched items were edited in the time period displayed.

ບໍ່ມີໜ້າທີ່ທ່ານຕິດຕາມໃດໆ ຖືກດັດແປງໃນໄລຍະສະແດງຂ້າງເທິງນີ້.

watchnologin
Talk

Not logged in

ບໍ່ໄດ້ເຊັນເຂົ້າ

watchnologintext
Talk

You must be <a href="/wiki/Special:Userlogin">logged in</a> to modify your watchlist.

⧼Watchnologintext⧽

watchthis
Talk

Watch this page

ຕິດຕາມໜ້ານີ້

watchthispage
Talk

Watch this page

ຕິດຕາມໜ້ານີ້

welcomecreation
Talk

<h2>Welcome, $1!</h2><p>Your account has been created. Don't forget to change your Wikipedia preferences.

ຍິນດີຕ້ອນຮັບ, $1![ແກ້ໄຂ]

ບັນຊີ ຂອງທ່ານ ຖືກສ້າງຂຶ້ນແລ້ວ. ຢ່າລືມ ຕັ້ງຄ່າ ທ່ານ ຢູ່ ວິກິພີເດຍ.

whatlinkshere
Talk

What links here

ໜ້າທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ມາໜ້ານີ້

whitelistacctext
Talk

To be allowed to create accounts in this Wiki you have to [[Special:Userlogin|log]] in and have the appropriate permissions.

⧼Whitelistacctext⧽

whitelistacctitle
Talk

You are not allowed to create an account

ທ່ານຖືກຫ້າມສ້າງບັນຊີ

whitelistedittext
Talk

You have to [[Special:Userlogin|login]] to edit pages.

ທ່ານ ຈະຕ້ອງ $1 ເພື່ອ ຈະດັດແກ້.

whitelistedittitle
Talk

Login required to edit

ຕ້ອງເຊັນເຂົ້າ ຈຶ່ງຈະສາມາດດັດແກ້ໄດ້

whitelistreadtext
Talk

You have to [[Special:Userlogin|login]] to read pages.

⧼Whitelistreadtext⧽

whitelistreadtitle
Talk

Login required to read

ຈະຕ້ອງ ເຊັນເຂົ້າ ເພື່ອອ່ານໜ້ານີ້

wikipediapage
Talk

View project page

⧼Wikipediapage⧽

wikititlesuffix
Talk

Wikipedia

⧼Wikititlesuffix⧽

wlnote
Talk

Below are the last $1 changes in the last <b>$2</b> hours.

ຂ້າງລຸ່ມ ແມ່ນ $1 ການປ່ຽນແປງຫຼ້າສຸດ ໃນ $2 ຊົ່ວໂມງຫຼ້າສຸດ.

wlsaved
Talk

This is a saved version of your watchlist.

⧼Wlsaved⧽

wlshowlast
Talk

Show last $1 hours $2 days $3

ສະແດງ $1 ຊົ່ວໂມງຫຼ້າສຸດ $2 ມື້ຫຼ້າສຸດ $3

wrong_wfQuery_params
Talk

Incorrect parameters to wfQuery()<br /> Function: $1<br /> Query: $2

⧼Wrong_wfQuery_params⧽

wrongpassword
Talk

The password you entered is incorrect. Please try again.

ລະຫັດຜ່ານບໍ່ຖືກ. ກະລຸນາເຮັດຄືນໃໝ່.

yourdiff
Talk

Differences

ສ່ວນຕ່າງ

youremail
Talk

Your email*

ອີເມລ *:

yourname
Talk

Your user name

ຊື່ຜູ້ໃຊ້:

yournick
Talk

Your nickname (for signatures)

ຊື່ຫຼິ້ນ:

yourpassword
Talk

Your password

ລະຫັດຜ່ານ:

yourpasswordagain
Talk

Retype password

ພິມລະຫັດຜ່ານໃໝ່ອີກ:

yourrealname
Talk

Your real name*

ຊື່ແທ້ *:

yourtext
Talk

Your text

ເນື້ອໃນ