ແມ່ແບບ:ວິກິພາສາອື່ນ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
Jump to navigation Jump to search
ວິກິພີເດຍ
ວິກິພີເດຍ ສາລານຸກົມເສລີ ໃນ


[ເບິ່ງ] [ດັດແກ້] [Purge]Template-info.svg ເອກະສານກຳກັບແມ່ແບບ

ຂໍ້ບົ່ງໃຊ້[ແກ້ໄຂ]

ແມ່ແບບນີ້ແມ່ນແມ່ແບບເຊື່ອມໂຍງຫົວຂໍ້ກ່ອງຂວາ
ທີ່ໃຊ້ສຳລັບໃສ່ໃນ ບົດຄວາມທີ່ມີຊື່ຂຶ້ນຕົ້ນວ່າ 'ພາສາxxxx' (ເຊິ່ງກ່າວພາສາຕ່າງໆ ຂອງມະນຸດ) ເທົ່ານັ້ນ
ເພື່ອໃຫ້ສາມາດເຊື່ອມໂຍງໄປຍັງ ວິກິພີເດຍໃນພາສານັ້ນ

ວິທີໃຊ້[ແກ້ໄຂ]

ຄັດລອກຂໍ້ຄວາມນີ້
{{ວິກິພາສາອື່ນ|ລະຫັດຫຍໍ້ຂອງພາສາອື່ນ}}

ຫຼື

{{ວິກິພາສາອື່ນ|code=ລະຫັດຂອງພາສາອື່ນ}}

ຫຼື

{{interwiki|ລະຫັດຫຍໍ້ຂອງພາສາອື່ນ}}
ວາງພາຍໃນສ່ວນ ==ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນອື່ນ==
(ຫຼືຖ້າບໍ່ມີສ່ວນນີ້ ວາງພາຍໃນສ່ວນ ==ເບິ່ງຕື່ມ==
ຫຼືກ່ອນ ແມ່ແບບເຊື່ອມໂຍງຫົວຂໍ້ກ່ອງລຸ່ມ
ຫຼືກ່ອນ ແມ່ແບບໂຄງ)

ຕົວຢ່າງ[ແກ້ໄຂ]

{{ວິກິພາສາອື່ນ|en}}
ຜົນລັບ
ດັງກ່ອງຂວາມື
ວິກິພີເດຍ
ວິກິພີເດຍ ສາລານຸກົມເສລີ ໃນວິກິພາສາອື່ນ
ແຕ່ຜົນລັບແທ້ຈິງຈະປ່ຽນຈາກ "ວິກິພາສາອື່ນ/doc" ເປັນຊື່ບົດຄວາມນັ້ນ
ເຊິ່ງກໍຄື "ພາສາxxxx" ເພາະແມ່ແບບນີ້ໃຊ້ຂໍ້ຄວາມຈາກຊື່ບົດຄວາມວາງໃນຕົວແມ່ແບບນັ່ນເອງ

ເບິ່ງຕື່ມ[ແກ້ໄຂ]