ເອາະຫຼາມ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ເອາະຫຼາມ: ເປັນອາຫານພື້ນເມືອງຊະນິດໜຶ່ງ ຂອງຊາວລາວເຮົາມາຕັ້ງແຕ່ດົນນານແຕ່ອາຫານຊະນິດນີ້ ແມ່ນມັກພົບເຫັນຕາມພາກເໜືອຂອງລາວເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ແລະ ເປັນອາຫານ ທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງຊາວຫຼວງພະບາງອີກດ້ວຍ

ໄຄແຜ່ນ: ແມ່ນອາຫານອີກປະເປດໜຶ່ງທີ່ຂຶ້ນຊື່ຂອງ ແຂວງຫຼວງພະບາງນຳອີກ


ວິທີເຮັດ