ເຄືໍ່ງລາດຊົະອິດສະລິຢາພອນອັນເປົນທີ່ສັນສະເສິນຍິ່ງດິເລກຄຸນາພອນ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
Jump to navigation Jump to search
ເຄືໍ່ງລາດຊົະອິດສະລິຢາພອນອັນເປົນທີ່ສັນສະເສິນຍິ່ງດິເລກຄຸນາພອນ

ເຄືໍ່ງລາດຊົະອິດສະລິຢາພອນອັນເປົນທີ່ສັນສະເສິນຍິ່ງດິເລກຄຸນາພອນ ແມ່ນເຄືໍ່ງລາດຊົະອິດສະລິຢາພອນໄທ ນີ 7 ລະດັບ[໑][໒]

ປະຫວັດ[ແກ້ໄຂ]

ຈະຕຸົດຕະຖະດິເລກຄຸນາພອນ

ເຄືໍ່ງລາດຊົະອິດສະລິຢາພອນອັນເປົນທີ່ສັນສະເສິນຍິ່ງດິເລກຄຸນາພອນ ພະບາດສົມເດັດພະປໍຣະມິນມະຫາພູມິພົນອະດຸນຍະເດດ ຊງໂປົດເກົຼ້າ ໃຫ້ສ້າງຂຶ້ນໃນ ຄ.ສ. 1991 ສຳຫຼັບພະລາດຊະທານໃຫ້ແກ່ຜູ້ເຮັປະໂຍດແກ່ສັງຄົມ ້ຜູ້ສ້າງຊືໍສຽງດ້ານວິຊາການ ແລະຜູ້ບອລິຈາກເງິນໃຫ້ແກ່ສະພາກາແດງໄທ

ລະດັບຊັ້ນ[ແກ້ໄຂ]

  1. Order of the Direkgunabhorn 1st class (Thailand) ribbon.svg ປະຖົມດິເລກຄຸນາພອນ
  2. Order of the Direkgunabhorn 2nd class (Thailand) ribbon.svg ທຸົດຕິຍະດິເລກຄຸນາພອນ
  3. Order of the Direkgunabhorn 3rd class (Thailand) ribbon.svg ຕະຕິຍົະດິເລກຄຸນາພອນ
  4. Order of the Direkgunabhorn 4th class (Thailand) ribbon.svg ຈະຕຸົດຕະຖະດິເລກຄຸນາພອນ
  5. Order of the Direkgunabhorn 5th class (Thailand) ribbon.svg ເບົນຈະມະດິເລກຄຸນາພອນ
  6. Order of the Direkgunabhorn (Thailand) ribbon.svg ຫຽົນທອງດິເລກຄຸນາພອນ
  7. Order of the Direkgunabhorn (Thailand) ribbon.svg ຫຽົນເງິນດິເລກຄຸນາພອນ
ກົ່ອງລະດັບຈະຕຸົດຕະຖະດິເລກຄຸນາພອນ
ເບົນຈະມະດິເລກຄຸນາພອນ

ອ້າງອິງ[ແກ້ໄຂ]

  1. พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๓๔, เล่ม ๑๐๘, ตอน ๑๒๗ ก ฉบับพิเศษ, ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๔, หน้า ๑
  2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ลำดับเกียรติเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย, เล่ม ๑๑๐, ตอน ๒๙ง ฉบับพิเศษ, ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๖, หน้า ๑