ອຸດົມສຶກສາ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
Jump to navigation Jump to search

ອຸດົມສຶກສາແມ່ນບ່ອນຮຳຮຽນທີ່ສູງກວາ່ປະຖົມສຶກສາແລະສາມາດເປັນບ່ອນນ້ອຍຯທີ່ປ່ຽນແປງຈິດສຳນຶກຂອງເດັກໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ຄວາມເຂົ້າໃຈໃນການສຶກສາຮຳຮຽນ