ສົ້ງ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ໃນອະດີດຊາຍລາວຈະບໍ່ນຸ່ງສົ້ງ ຊຶ່ງເຂົາເຈົ້ານຸ່ງຜ້າຕ່ຽວ. ປັດຈຸບັນສົ້ງເປັນເຄື່ອງນຸ່ງທີ່ນິຍົມນຸ່ງທັງຊາຍ ແລະ ຍິງ. ແຕ່ໃນທາງການແລ້ວຈະມີແຕ່ທ່ານຊາຍເທົ່ານັ້ນທີ່ນຸ່ງ ສ່ວນແມ່ຍິງຈະນຸ່ງສິ້ນ.

ຕົວຢ່າງ: ນັກຮຽນຊາຍຈະນຸ່ງສົ່ງໄປຮຽນ ສ່ວນແມ່ຍິງຈະນຸ່ງສິ້ນໄປຮຽນ.

ລິ້ງ[ດັດແກ້]