ສົນທະນາກ່ຽວກັບແມ່ແບບ:ການຂົນສົ່ງ

    ຈາກ ວິກິພີເດຍ

    ຢາກຕັ້ງກະທູ້ລາວຂຶ້້ນມາ ອັນໜຶ່ງ

    Start a discussion about ແມ່ແບບ:ການຂົນສົ່ງ

    Start a discussion