ສົນທະນາກ່ຽວກັບວິກິພີເດຍ:ເລີ່ມຕົ້ນ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
Jump to navigation Jump to search

ວິທະຍາໄລ ເອບີ ແລະ ສູນຝຶກອົບຮົມ ເອບີ[ແກ້ໄຂ]

ວິທະຍາໄລເອບີ ແລະ ສູນຝຶກອົບຮົມ ເອບີ ແມ່ນໂຄງການການສຶກສາ ແລະ ວັດທະນະທຳ ຂອງກຸ່ມບໍລິບັດ ເອບີ ກຣຸບ ໂດຍຈຸດປະສົງຂອງ ການສ້າງວິທະຍາໄລ ແລະ ສູນ ຝຶກອົບຮົມ ແມ່ນ ເພື່ອພັດທະນາບຸກຄະລາກອນດ້ານພາສາຈີນ. ນັກຮຽນທີ່ຈົບຈາກ ວິທະຍາໄລເອບີ ຫຼື ຈົບຄອດການຮຽໄລຍະສັນ ກັບສູນຝຶກອົບຮົມ ເອບີ ລ້ວນມີໂອກາດ ໃນການເຮັດວຽກກັບກຸ່ມບໍລິສັດເອບີ ກຣຸບ ເຊົ່ນ: 1. ບໍລິສັດເອບີມີເດຍ ຈຳກັດ (ສູນໂຄສະນາໂທລະພາບແຫ່ງຊາດລາວ ຮ່ວມກັບໂທລະພາບແຫ່ງຊາດ) 2. ບໍລິສັດເອບີ ກໍ່ສ້າງຂົວ-ທາງ ແລະ ສ້ອມແປງເຄຫາສະຖານ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ 3. ບໍລິສັດເອບີ ການຄ້າ ຂາເຂົ້າ-ຂາອອກຈຳກັດ 4. ສະຖາບັນການເງິນບໍ່ຮັບຝາກສຸພາພອນ 5. ວິທະຍາໄລເອບີ ແລະ ສູນຝຶກອົບຮົມເອບີ 6. ພະແນກວັດຖຸທາດລະເບີດ (ບໍລິສັດດິນລະເບີດ) 7. ແລະ ອື່ນໆ. ສະຖານທີ່ ບ້ານພະຂາວ ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.