ສື່

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ສື່ ຖ້າເປັນຄຳໂດດໃນພາສາລາວແປວ່າການນຳສະເຫນີສີ່ງໃຫມ່ໆຫລືການສະເຫນີແນາະໃຫ້ຮັບຮູ້.ແຕ່ຖ້ານຳເອົາຄຳວ່າ ສື່ ນີ້ໄປປະສົມກັບຄຳອື່ນແລ້ວຈະເຮັດໃຫ້ຄຳເວົ້າມີຄວາມຫມາຍກ້ວາງອອກແລະເຂົ້າໃຈໄດ້ດີຂື້ນອີກ. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ການສື່ສານ,ສື່ມວນຊົນ,ສື່ໂຄສະນາ...ໆລໆ