ສີສັດຕະນາກ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
Jump to navigation Jump to search

ເມືອງສີສັດຕະນາກເປັນເມືອງໜຶ່ງທີ່ນອນຢູ່ໃນເທດສະບານເມືອງວຽງຈັນ:ເຊິ່ງມີເນື້ອທີ່ປະມານ.............,ມີຊາຍແດນຕິດກັບເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ເມືອງສີສັດຕະນາກປະກອບມີ 37 ບ້ານຄື:

1. ບ້ານ ຈອມເພັດໃຕ້

2. ບ້ານ ຈອມເພັດເໜືອ

3. ບ້ານ ຈອມແຈ້ງ

4. ບ້ານ ໄຊສະຖານ

5. ບ້ານ ໂຄກນິນ

6. ບ້ານ ໂພນສະຫວ່າງ

7. ບ້ານ ຫາຍໂສກ

8. ບ້ານ ວັດສົບ

9. ບ້ານ ພັນໝັ້ນ

10. ບ້ານ ດົງສະຫວາດ

11. ບ້ານ ດອນກອຍ

12. ບ້ານ ສ້າງເຫວີຍ

13. ບ້ານ ດອນປ່າໃໝ່

14. ບ້ານ ສວນມອນ

15. ບ້ານ ທົ່ງກາງ

16. ບ້ານ ບຶງຂະຫຍອງ

17. ບ້ານ ວັດນາກ

18. ດົງປ່າລານທ່າ

19. ດົງປ່າລານທົ່ງ

20. ໜອງຈັນ

21. ເພຍວັດ

22. ເກົ້າຍອດ

23. ສີເມືອງ

24. ທາດຂາວ

25. ພະໂພ

26. ພະໄຊ

27. ໂພນສະຫວັນເໜືອ

28. ໂພນສະຫວັນໃຕ້

29. ສະພານທອງເໜືອ

30. ສະພານທອງໃຕ້

31. ໂພນສີນວນ

32. ດອນນົກຂຸ້ມ

33. ທົ່ງພານທອງ

34. ໂພນປ່າເປົ້າ

35. ທ່າພະລານໄຊ

36. ໂສກປ່າຫຼວງ

37. ໂພໄຊ