Jump to content

ສາມັກຄີໄຊ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ສາມັກຄີໄຊ (ອັງກິດ: Samakkhixai District)

(ຂໍຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ໃນສ່ວນນີ້ທີມັນຂາດໄປ ຍັງບໍ່ທັນແລ້ວເສັດສົມບູນເລີຍ ອົດໃຈຖ່າຊະກ່ອນເດີ)

ທີ່ຕັ້ງ[ດັດແກ້]

ອານາເຂດ[ດັດແກ້]


ເມືອງສາມັກຄີໄຊ

ແຕ່ກ່ອນ ເມືອງສາມັກໄຊ ເປັນພຽງທາງຜ່ານທີ່ຈະໄປຫາ ເມືອງໄຊເສດຖາ ເຊີ່ງແຕ່ກ່ອນເປັນເມືອງເທດສະບານຂອງແຂວງ ເຊີ່ງ ປະຊາຊົນໄດ້ຍ້າຍມາຢູ່ເມືອງສາມັກຄີໄຊ ເພື່ອຫຼົບຫຼີກສົງຄາມ ແລະໄດ້ຕັ້ງຊື່ເມືອງວ່າ ເມືອງໃໝ່ ເພາະວ່າເປັນບ້ານທີ່ຢ້າຍ ແລະ ໄດ້ປຽ່ນມາເປັນ ເມືອງສາມັກຄີໄຊ ໃນເວລາຕໍ່ມາ

ມີປະຊາກອນ 75.564 ຄົນ ເປັນທີ່ຕັ້ງຂອງສຳນັກງານອົງການ ປັດຈຸບັນ ຊາວເມືອງສາມັກຄີໄຊ ມີລາຍໄດ້ປະມານ 740$ ຕໍ່ປີຕໍ່ຄົນ ມີເສັ້ນທາງໄປເຖີງປະເທດຫວຽດນາມ ໄລຍະທາງແຕ່ ເມືອງສາມັກຄີໄຊແມ່ນ 112 ກິໂລແມັດ ມີສະຖານທີ່ ທ່ອງທຽ່ວຫຼາຍ ແຫ່ງແຕບໍ່ມີຊື່ສຽງເພາະວ່າບໍ່ມີການສະໜັບສະໜູນຈາກພາກລັດຢ່າງແທ້ຈີງ. ເສັ້ນທາງຢາງກວມ 76% ເສດທະກີດທີ່ສຳຄັນແມ່ນກະສິກຳປ່າໄມ້ ຂ້າຂາຍ ປະຊາຊົນສ່ວນໃຫ່ຍແມ່ນຄົນທ້ອງຖີ່ນ.

ປະຊາກອນ[ດັດແກ້]

ມີ 2 ກຸ່ມບັນດາຊົນເຜົ່າຄືອ ກຸ່ມ ລາວ-ໄຕ ແລະ ມອນ-ຂະແມ

41,040 ຄົນ (2020) ປະກອບດ້ວຍ ລາວລຸ່ມ,ໂອຍ ແລະ ອື່ນໆ .

ບັນດາບ້ານ[ດັດແກ້]

ເມືອງສາມັກຄີໄຊ (ອັງກິດ: Samakkhixai District) ແມ່ນເມືອງໜຶ່ງໃນອັດຕະປື ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ 36 ບ້ານ (ຍັງບໍ່ແລ້ວເສັດສົມບູນເລີຍ ຊິບອກໃຫ້ ໄຜເຜີຍຊ່ວຍຊ່ອຍໄດ້ກະຊ່ອຍແນ່ເດີຊາວລາວເຮົາ.(ໂດຍສະເພາະຊາວເມືອງສາມັກຄີໄຊ ແຂວງອັດຕະປື))

 • ບ້ານເຊໃຫຍ່
 • ບ້ານໃຫຍ່ອຸດົມ
 • ບ້ານວັດຫຼວງ
 • ບ້ານເມືອງໃໝ່
 • ບ້ານຫຼັກສາມ
 • ບ້ານເຊກອງ
 • ບ້ານເຊກະໝານ
 • ບ້ານເວີນແຄນ
 • ບ້ານທ່າຫີນ
 • ບ້ານສາມັກຄີ
 • ບ້ານສີວິໄລ
 • ບ້ານດອນຕອມ
 • ບ້ານຫ້ວຍແກ້ວ
 • ບ້ານໄຊສະອາດ
 • ບ້ານໂພນສະຫວ່າງ
 • ບ້ານສາຍສຳພັນ
 • ບ້ານນາໄຊທອງ
 • ບ້ານລະຍາວໃຕ້
 • ບ້ານລະຍາວກາງ
 • ບ້ານລະຍາວເໜືອ
 • ບ້ານກອງຮັງ
 • ບ້ານກະຍື
 • ບ້ານໂສກຄຳ
 • ບ້ານສອກ
 • ບ້ານຮະລາງ
 • ບ້ານໄຊໂພສີ
 • ບ້ານກະໂສມ
 • ບ້ານໃຫຍ່ໝື່ນຫົວເມືອງ
 • ບ້ານແບ່ງພູຄຳ
 • ບ້ານມີໄຊ
 • ບ້ານສະເພົາທອງ
 • ບ້ານແຄມຊັງ
 • ບ້ານຕະມໍເລີຍ
 • ບ້ານຈຳປາວ
 • ບ້ານຮົມ
 • ບ້ານເຕວ

ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ[ດັດແກ້]

(ນ້ຳຕກເປັນຊື່ພາສາໄທ ຕາດເປັນຊື່ພາສາລາວ ຄວາມໝາຍດຽວກັນ ໃຊ້ໃຫ້ຖືກ ຖ້າບໍ່ຢາກໂດນໄທກືນຊາດ ຄົນລາວທຸກຄົນຕ້ອງຈື່ໄວ້ເປັນບົດຮຽນ)