ສາມັກຄີໄຊ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
Jump to navigation Jump to search

ເມືອງສາມັກຄີໄຊ

ແຕ່ກ່ອນ ເມືອງສາມັກໄຊ ເປັນພຽງທາງຜ່ານທີ່ຈະໄປຫາ ເມືອງໄຊເສດຖາ ເຊີ່ງແຕ່ກ່ອນເປັນເມືອງເທດສະບານຂອງແຂວງ ເຊີ່ງ ປະຊາຊົນໄດ້ຍ້າຍມາຢູ່ເມືອງສາມັກຄີໄຊ ເພື່ອຫຼົບຫຼີກສົງຄາມ ແລະໄດ້ຕັ້ງຊື່ເມືອງວ່າ ເມືອງໃໝ່ ເພາະວ່າເປັນບ້ານທີ່ຢ້າຍ ແລະ ໄດ້ປຽ່ນມາເປັນ ເມືອງສາມັກຄີໄຊ ໃນເວລາຕໍ່ມາ

ມີປະຊາກອນ 75.564 ຄົນ ເປັນທີ່ຕັ້ງຂອງສຳນັກງານອົງການ ປັດຈຸບັນ ຊາວເມືອງສາມັກຄີໄຊ ມີລາຍໄດ້ປະມານ 740$ ຕໍ່ປີຕໍ່ຄົນ ມີເສັ້ນທາງໄປເຖີງປະເທດຫວຽດນາມ ໄລຍະທາງແຕ່ ເມືອງສາມັກຄີໄຊແມ່ນ 112 ກິໂລແມັດ ມີສະຖານທີ່ ທ່ອງທຽ່ວຫຼາຍ ແຫ່ງແຕບໍ່ມີຊື່ສຽງເພາະວ່າບໍ່ມີການສະໜັບສະໜູນຈາກພາກລັດຢ່າງແທ້ຈີງ. ເສັ້ນທາງຢາງກວມ 76% ເສດທະກີດທີ່ສຳຄັນແມ່ນກະສິກຳປ່າໄມ້ ຂ້າຂາຍ ປະຊາຊົນສ່ວນໃຫ່ຍແມ່ນຄົນທ້ອງຖີ່ນ.