ວິກິພີເດຍ:ບົດຄວາມສຳຄັນ/ລະດັບ/2

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
ບົດຄວາມສຳຄັນ
ລະດັບທີ 1     ລະດັບທີ 2     ລະດັບທີ 3     ລະດັບທີ 4

ຫົວຂໍ້ເທິງໜ້າວິກິພີເດຍນີ້ສົມຄວນມີບົດຄວາມທີ່ຄຸນະພາບຊັ້ນສູງ. ຫົວຂໍ້ດັ່ງກ່າວແມ່ນສ່ວນນຶ່ງຂອງບົດຄວາມສຳຄັນ ເຊິ່ງແບ່ງອອກເປັນຫຼາຍລະດັບ ໜ້າວິກິພີເດຍໜ້ານີ້ຈັດວ່າເປັນບົດຄວາມສຳຄັນລະດັບ 2.

ຍອດລວມປະຈຸບັນ: 98[ດັດແກ້]

ສິລະປະ (7 ບົດຄວາມ)[ດັດແກ້]

ພູມສາດ (12 ບົດຄວາມ)[ດັດແກ້]

ປະຫວັດສາດ (6 ບົດຄວາມ)[ດັດແກ້]

ຊີວິດປະຈຳວັນ (17 ບົດຄວາມ)[ດັດແກ້]

ຄະນິດສາດ (5 ບົດຄວາມ)[ດັດແກ້]

ປັດຍາ (7 ບົດຄວາມ)[ດັດແກ້]

ວິທະຍາສາດ (20 ບົດຄວາມ)[ດັດແກ້]

ສັງຄົມ (14 ບົດຄວາມ)[ດັດແກ້]

ເຕັກໂນໂລຊີ (10 ບົດຄວາມ)[ດັດແກ້]