ວິກິພີເດຍ:ບົດຄວາມສຳຄັນ/ລະດັບ/2

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
Jump to navigation Jump to search
ບົດຄວາມສຳຄັນ
ລະດັບທີ 1     ລະດັບທີ 2     ລະດັບທີ 3     ລະດັບທີ 4

ຫົວຂໍ້ເທິງໜ້າວິກິພີເດຍນີ້ສົມຄວນມີບົດຄວາມທີ່ຄຸນະພາບຊັ້ນສູງ. ຫົວຂໍ້ດັ່ງກ່າວແມ່ນສ່ວນນຶ່ງຂອງບົດຄວາມສຳຄັນ ເຊິ່ງແບ່ງອອກເປັນຫຼາຍລະດັບ ໜ້າວິກິພີເດຍໜ້ານີ້ຈັດວ່າເປັນບົດຄວາມສຳຄັນລະດັບ 2.

ຍອດລວມປະຈຸບັນ: 98[ແກ້ໄຂ]

ສິລະປະ (7 ບົດຄວາມ)[ແກ້ໄຂ]

ພູມສາດ (12 ບົດຄວາມ)[ແກ້ໄຂ]

ປະຫວັດສາດ (6 ບົດຄວາມ)[ແກ້ໄຂ]

ຊີວິດປະຈຳວັນ (17 ບົດຄວາມ)[ແກ້ໄຂ]

ຄະນິດສາດ (5 ບົດຄວາມ)[ແກ້ໄຂ]

ປັດຍາ (7 ບົດຄວາມ)[ແກ້ໄຂ]

ວິທະຍາສາດ (20 ບົດຄວາມ)[ແກ້ໄຂ]

ສັງຄົມ (14 ບົດຄວາມ)[ແກ້ໄຂ]

ເຕັກໂນໂລຊີ (10 ບົດຄວາມ)[ແກ້ໄຂ]