ຢູຊາກີ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
Jump to navigation Jump to search

ຢູ ຊາ ກີ (usagi) ຊື່ຂອງຢູຊາກີໄດ້ຖືກເອິ້ນເປັນຊື່ຂອງພະຍຸໄຊໂຄນໃນລະດູຮອ້ນເຊິ່ງມັກເກີດຂື້ນໃນພາກຕາເວັນຕົກສຽ່ງເໜືອຂອງມະຫາສະມຸດປາຊີຟີກ ຊື່ນີ້ແມ່ນອອກໃຫ້ໂດຍຢີ່ປຸ່ນແລະໃນພາສາຢີ່ປຸ່ນແມ່ນເປັນຊື່ຂອງກຸ່ມດາວເລພັສ (Lepus).