ມີເດຍວິກິ:GrowthExperimentsConfig.json

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
Jump to navigation Jump to search

ເອົາໃຈໃສ່: ຫຼັງຈາກບັນທຶກ, ທ່ານອາດຈຳເປັນຕ້ອງເວັ້ນຜ່ານ ຂໍ້ມູນເກົ່າທີ່ ໂປແກມທ່ອງເວັບ ຂອງ ທ່ານບັນທຶກໄວ້ເພື່ອເບິ່ງຜົນການປ່ຽນແປງ. Mozilla / Firefox / Safari: ກົດ Shift ໃນເວລາຄລິກ Reload, ຫຼືກົດ Ctrl-Shift-R (Cmd-Shift-R ໃນ ເມັກຄິນທົສ); IE: ກົດ Ctrl ໃນເວລາຄລິກ Refresh, ຫຼືກົດ Ctrl-F5; Konqueror:: ກົດປຸ່ມ Reload , ຫຼື ກົດ F5; Opera ຜູ້ໃຊ້ອາດຈຳເປັນຕ້ອງລຶບ ຂໍ້ມູນບັນທຶກໂດຍສິ້ນເຊີງ ໃນ Tools→Preferences.

GEHelpPanelLinks
title"ວິກິພີເດຍ:ຄູ່ມືໃນການຂຽນ"
text"ຄູ່ມືໃນການຂຽນ"
id"Q4994848"
title"ວິກິພີເດຍ:ຂໍໃຫ້ຂະຫຍາຍ"
text"ຂໍໃຫ້ຂະຫຍາຍ"
id"Q151637"
title"mw:Special:MyLanguage/Help:VisualEditor/User guide#Images"
text"Special:MyLanguage/Help:VisualEditor/User guide"
id"mw:Special:MyLanguage/Help:VisualEditor/User_guide"
title"mw:Special:MyLanguage/Help:VisualEditor/User guide#Editing references"
text"Special:MyLanguage/Help:VisualEditor/User guide"
id"mw:Special:MyLanguage/Help:VisualEditor/User_guide"
GEHelpPanelViewMoreTitle"ຊ່ວຍເຫຼືອ:ເນື້ອໃນ"
GEHomepageSuggestedEditsIntroLinks
create"mw:Special:MyLanguage/Help:VisualEditor/User_guide"
image"mw:Special:MyLanguage/Help:VisualEditor/User_guide#Images"