Jump to content

ມາຣ໌ໂກ ເພໂກວິຊ ທອມສັນ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
ມາຣ໌ໂກ ເພໂກວິຊ ທອມສັນ

ມາຣ໌ໂກ ເພໂກວິຊ ທອມສັນ (ໂຄຣເອເຊຍ : Marko Perković Thompson) ແມ່ນນັກຮ້ອງແລະນັກເຄື່ອນໄຫວຊາວໂຄຣເອເຊຍ ລາວແມ່ນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກຢ່າງດີໃນຖານະສັນລະຍັກຂອງຝ່າຍຂວາຈັດຂອງໂຄຣເອເຊຍຊີແລະແມ່ນຜູ້ສະໜັບສະໜູນອົງກອນອຸສຕາຊາຊຶ່ງແມ່ນອົງກອນພວກຟາດຊິສໃນໂຄຣເອເຊຍ ລາວແມ່ນຫັວໜ້າວງດົນຕີທອມສັນຊຶ່ງແມ່ນວງດົ້ນຕີແນວຣົອກ ມີຜົນງານອັນລະບັ້ມຊຸດແຣກເມືໍ່ປີ 1991 ໃນຊື່ ທະຫານກຼ້າແຫ່ງຊາວອກຼາວາ (Bojna Čavoglave)