Jump to content

ລົດໄຟຟ້າມະຫານະຄອນ: Difference between revisions

no edit summary
No edit summary
No edit summary
ແຖວ 39:
| map_state = collapsed}}
 
'''ລົດໄຟຟ້າມະຫານະຄອນ''' ({{lang-en|Metropolitan Rapid Transit; MRT}}) ນິຍມເອິ້ນວ່າ '''ລົດໄຟຟ້າ MRT''' ແມ່ນລະບົບການຂົນສົ່ງໂດຍສານມວນຊົນຢ່າງວ່ອງໄວໃນບາງກອກແລະບໍລິເວນໃກ້ຄຽງແມ່ນລະບົບການຂົນສົ່ງມວນຊົນໄວໃນ[[ບາງກອກ]] ,[[ຈັງຫວັດນົນທະບຸລີ|ນົນທະບຸລີ]] ດຳເນີນງານໂດຍ MRTA ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງໂຄງຂ່າຍລະບົບຂົນສົ່ງທາງລາງໃນບາງກອກແລະພື້ນທີ່ໃກ້ຄຽງ
 
ປະຈຸບັນເປິດໃຫ້ບໍລິການທັງຫມົດ 2 ເສັ້ນທາງ ໄດ້ແກ່ [[ລົດໄຟຟ້າມະຫານະຄອນ ສາຍສະເຫຼີມລັດຊະມົງຄົນ|ສາຍສະເຫຼີມລັດຊະມົງຄົນ]] ແລະ[[ລົດໄຟຟ້າມະຫານະຄອນ ສາຍສະຫລອງລັດຊະທັມ|ສາຍສະຫລອງລັດຊະທັມ]]