ລົດໄຟຟ້າ: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
No edit summary
Tags: ການແກ້ໄຂເທິງອຸປະກອນມືຖື Mobile web edit
[[File:Bangkok_Skytrain_2011.jpg|thumb|233.993x233.993px|ຕົວຍ່າງຂະບວນລົດໄຟຟ້າ [[ລົດໄຟຟ້າບີທີເອສ|ບີທີເອສ]] ສາຍສູຂູມວິດໃນ[[ປະເທດໄທ]]]]
[[File:CT251_Mandai_Depot.png|thumb|233.993x233.993px|ຂະບວນລົດໄຟຟ້າ MRT ສາຍ Thomson-East Coast [[ປະເທດສິງກະໂປ]]]]
[[File:MRT_Jakarta_train_in_Lebak_Bulus_Depot.jpg|thumb|233.993x233.993px|ລົດໄຟຟ້າ MRT ສາຍ North South Line [[ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ]]]]
 
'''ລົດໄຟຟ້າ''' ອາດຫມາຍເຖິງ
* [[ລົດໄຟ]]ທີ່ໃຊ້ພະລັງງານສ່ວນໃຫຍ່ຈາກໄຟຟ້າເພື່ອການຂັບເຄື່ອນ ເຊິ່ງໄດ້ແກ່ [[ລະບົບຂົນສ່ງມວນຊົນໄວ]] (Rapid Transit) [[ລົດໄຟຟ້າຊານເມືອງ]] (Commuter Rail) , [[ລົດໄຟຟ້າຮາງເບົາ]] (Light Rail) ແລະ [[ລົດໄຟຟ້າລ້ອຍາງ]] (Automated People Mover ຫຼືອ APM)
* [[ລົດພະລັງງານໄຟຟ້າ]] ເຊິ່ງແມ່ນລົດທີ່ໃຊ້ພະລັງງານສ່ວນໃຫຍ່ຈາກໄຟຟ້າ
 
== ລົດໄຟຟ້າປະເທດອື່ນ ==
[[File:MRT_Jakarta_train_in_Lebak_Bulus_Depot.jpg|thumb|233.993x233.993px|ລົດໄຟຟ້າ MRT ສາຍ North South Line [[ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ]]]]
Anonymous user

ລາຍການການນຳທາງ