Jump to content

ລາຍໄດ້: Difference between revisions

no edit summary
No edit summary
No edit summary
 
'''ລາຍໄດ້''' ແມ່ນເງິນຫຼືຜົນປະໂຫຍດທີ່ຮັບເຂົ້າມາແມ່ນ[[ເງິນ]]ຫຼືຜົນປະໂຫຍດທີ່ຮັບເຂົ້າມາ.
 
ໃນປະເທດລາວ ລາຍໄດ້ຂອງຊາວບ້ານທີ່ມາຈາກການຂາຍເຄື່ອງທີ່ຫາມາໄດ້ຈາກບຶງທາດຫລວງ ຕໍ່ຄອບຄົວ ຕໍ່ມື້ ປະມານ 50000 ກີບ ຫາ 250000 ກີບ. ແລ້ວແຕ່ຄອບຄົວໃດມີປັດໃຈໃນການຊອກຫາ ເຊັ່ນ: ຄອບຄົວທີ່ມີນຳກັນຫລາຍຄົນ ແລ້ວຫາຊ່ວຍກັນ, ຄອບຄົວທີ່ມີທ່າແຮງໃນການຊື້ອຸປະກອນການຫາປາ ແລະ ອື່ນໆ.
4,328

edits