Jump to content

ລາຍໄດ້: Difference between revisions

no edit summary
(ໜ້າໃໝ່: ລາຍໄດ້ຂອງຊາວບ້ານທີ່ມາຈາກການຂາຍເຄື່ອງທີ່ຫາມາໄດ້ຈາກບຶງທາດຫລວງ ...)
 
No edit summary
'''ລາຍໄດ້''' ແມ່ນເງິນຫຼືຜົນປະໂຫຍດທີ່ຮັບເຂົ້າມາ.
ລາຍໄດ້ຂອງຊາວບ້ານທີ່ມາຈາກການຂາຍເຄື່ອງທີ່ຫາມາໄດ້ຈາກບຶງທາດຫລວງ ຕໍ່ຄອບຄົວ ຕໍ່ມື້ ປະມານ 50000 ກີບ ຫາ 250000 ກີບ. ແລ້ວແຕ່ຄອບຄົວໃດມີປັດໃຈໃນການຊອກຫາ ເຊັ່ນ: ຄອບຄົວທີ່ມີນຳກັນຫລາຍຄົນ ແລ້ວຫາຊ່ວຍກັນ, ຄອບຄົວທີ່ມີທ່າແຮງໃນການຊື້ອຸປະກອນການຫາປາ ແລະ ອື່ນໆ.
 
ໃນປະເທດລາວ, ລາຍໄດ້ຂອງຊາວບ້ານທີ່ມາຈາກການຂາຍເຄື່ອງທີ່ຫາມາໄດ້ຈາກບຶງທາດຫລວງ ຕໍ່ຄອບຄົວ ຕໍ່ມື້ ປະມານ 50000 ກີບ ຫາ 250000 ກີບ. ແລ້ວແຕ່ຄອບຄົວໃດມີປັດໃຈໃນການຊອກຫາ ເຊັ່ນ: ຄອບຄົວທີ່ມີນຳກັນຫລາຍຄົນ ແລ້ວຫາຊ່ວຍກັນ, ຄອບຄົວທີ່ມີທ່າແຮງໃນການຊື້ອຸປະກອນການຫາປາ ແລະ ອື່ນໆ.
 
[[ໝວດ:ລາວໄດ້|*]]
4,328

edits