Difference between revisions of "ຜູ້ໃຊ້:ຄົນໄທ"

Jump to navigation Jump to search
== '''ຂ້ອຍແລະວິກິພີເດີຍ''' ==
ຂ້ອຍຮູ້ຈັກວິກິພີເດີຍ ພາສາໄທ ມາກ່ອນ <br/>
ແຕ່ຂ້ອຍກ໊ຮັກພາສາໄທແຕ່ຂ້ອຍກໍ່ຮັກພາສາໄທ ພອໆພໍໆ ກັບ ພາສາລາວ <br/>
ເມື່ອໄມດົນນມານີ້ ຂ້ອຍຫາຮູ້ວ່າມີວິກິພີເດີຍ ພາສາລາວ ຂ້ອຍພໍຈະເວົ້າພາສາລາວໄດ້ ແຕ່ພິມຄ່ອນຂ້າງລຳບາກ ແນວໃດຖ້າຂ້ອຍພິມຜິດພາດໄປ ຊ່ວຍແກ້ໄຂໃຫ້ຈະຂອບໃຈຫລາຍ
ເມື່ອໄມ່ນານມານີ້ ຂ້ອຍເພຶ່ງຮູ້ວ່າມີວິກິພີເດີຍ ພາສາລາວ ຂ້ອຍພອຈະເວ້າພາສາລາວໄດ້ ແຕ່ພຶມຄ່ອນຂ້າງລຳບາກ ຍັງໄງຖ້າຂ້ອຍພຶມຜຶດພລາດໄປ ຊ່ອຍແກ້ໄຂໃຫ້ຈະຂອບໃຈຫລາຍ
 
== '''ຄວາມຕ້ອງການຂອງຂ້ອຍຕອນນີ້''' ==
ຂ້ອຍຕ້ອງການຄົນທີ່ຊຳນານໃນພາສາລາວ ມາແນະນຳຂ້ອຍເລື່ອງຄຳສັບພາສາລາວທີ່ຈຳເປັນຕໍ່ບົດຄວາມໃນວິກິພີເດີຍ ຖ້າມີ '''MSN''' ກໍ່ຈະດີຫລາຍ ເພາະ ຂ້ອຍຈະໄດ້ຖາມໄດ້ສະດວກ ແລະ ນຳບົດຄວາມມາລົງ ໄດ້ສະດວກຂຶ້ນ
໑໖໐

edits

ລາຍການການນຳທາງ