Difference between revisions of "ປາ"

Jump to navigation Jump to search
Created by translating the page "ปลา"
(Created by translating the page "ปลา")
 
(Created by translating the page "ปลา")
* [[extinction|†]][[Placodermi]]
* [[Sarcopterygii]]}}ປາ ([[ພາສາອັງກິດ]] : <font color="#0645ad">Fish</font>) ຈັດຢູ່ໃນ [[ຟີລຳ]] ສັດມີກະດູກສັນຫຼັງ ເປັນສັດອາໃສຢູ່ໃນນ້ຳ ເປັນສັດເລືອດເຢັນ ຫາຍໃຈດ້ວຍເງືອກ ແລະ ມີກະດູກສັນຫຼັງ ສາມາດເຄື່ອນໄຫວໄປມາດ້ວຍຄີ ແລະ [[ກ້າມເນື້ອ]]ຂອງລຳຕົວ ບາງຊະນິດມີເກັດປົກຄຸມທັງຕົວ ບາງຊະນິດບໍ່ມີ[[ເກັດ]] ແຕ່ປົກຄຸມດ້ວຍເມືອກເໝື່ອນໆ ຫຼື ແຜ່ນ[[ກະດູກ]] ມີ[[ຫົວໃຈ]]ສອງຫ້ອງ
 
[[ສັດ]]ທີ່ດໍາລົງຊີວິດໃນ[[ນ້ໍາ]],ບາງປະເພດແມ່ນເອີ້ນວ່າ[[ປາ]]ຄືກັນເຊັ່ນ [[ປາດາວ]], [[ໂລມາ]], [[ວານ]] ແລະ [[ໝຶ່ກ]] ເຊິ່ງສັດທັງໝົດນີ້ແມ່ນ[[ດໍາລົງຊີວິດ]]ໃນ[[ນ້ໍາ]]ທັງໝົດ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນຈັດຢູ່ໃນພວກດຽວກັນກັບປາ
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
{{วิกิพจนานุกรม}}

ລາຍການການນຳທາງ