Difference between revisions of "ອານາຈັກຈາມປາ"

Jump to navigation Jump to search
no edit summary
(ໜ້າໃໝ່: thumb|ສາສະນະສະຖານສິລະປະຈາມປາ '''ອານາຈັກຈາມປາ''' ແມ່ນອານາຈັກບ...)
 
[[File:Champa.jpg|thumb|ສາສະນະສະຖານສິລະປະຈາມປາ]]
 
'''ອານາຈັກຈາມປາ''' ແມ່ນ[[ອານາຈັກບູຮານ]]ຕັ້ງເມື່ອພຸດທະສະຕະວັດທີ 7 ຢູ່ທາງໃຕ້ຂອງ[[ຈີນ]] ຢູ່ທາງຕາເວັນອອກຂອງ[[ຟູນັນ]] ປັດຈຸບັນແມ່ນບລິເວນເມືອງ[[ເວ້]], [[ຕາມກີ່]], [[ຟານຊາງ-ທ້າບຈ່າມ]] ແລະ[[ຢາຈາງ]] [[ປະເທດຫວຽດນາມ]].
'''ອານາຈັກຈາມປາ''' ແມ່ນ[[ອານາຈັກບູຮານ]]ຕັ້ງເມື່ອພຸດທະສະຕະວັດທີ 7 ຢູ່ທາງໃຕ້ຂອງ[[ຈີນ]] ຢູ່ທາງຕາເວັນອອກຂອງ[[ຟູນັນ]] ປັດຈຸບັນແມ່ນບລິເວນເມືອງ[[ເວ້]], [[ຕາມກີ່]], [[ຟານຊາງ-ທ້າບຈ່າມ]] ແລະ[[ຢາຈາງ]] ຍ້ອນສະໄໝກ່ອນພື້ນທີ່ນີ້ແມ່ນເຂດທຸລະກັນດານ ຈີນຈຶ່ງບໍ່ສາມາດຄອບຄອງໄດ້ ຊົນຊາດຈາມສືບເຊື້ອສາຍຈາກຊາວ[[ມາລາໂຢໂປລິເນຊີ]] ຊາວຈາມເປັນຊາວທະເລ ມີຄວາມສາມາດທາງການເດີນເຮືອ ຕໍ່ມາປະມານ ພ.ສ. 989 ກອງທັບຈີນໄດ້ຍົກທັບມາຕີລາຊະທານີຂອງຊາວຈາມລົງໄດ້ ເມື່ອພຸດທະສະຕະວັດທີ 10 ມີຊາວຈີນຊື່ ມາຕວນຫຼິນ ໄດ້ຂຽນເລື່ອງຂອງຊາວຫຼິນຢີ່ຫຼື[[ຊາວຈາມ]]ວ່າ ''ຊາວສ້າງບ້ານສ້າງເຮືອນດ້ວຍດິນຈີ່ແລ້ວສາບດ້ວຍປູນ ຍິງແລະຊາຍມີຜ້າຝ້າຍຜືນດຽວຫໍ່ຫຸ້ມຮ່າງກາຍ ແລະມັກເຈາະຫູແລະຫ້ອຍຫ່ວງເລັກ ຜູ້ດີໃສ່ເກີບໜັງ ຂ້າຂ້ອຍຍ່າງຕີນເປົ່າ ພະລາຊາຊົງພະມາລາທົງສູງ ທົງຊ້າງ ແລະລ້ອມຮອບດ້ວຍບໍລິພານຖືທຸງແລະກົດກັ້ນ'' ພຸດທະສະຕະວັດທີ 17 ນັ້ນຊາວຈາມປາໄດ້ຖືກກອງທັບຂອງ[[ພະເຈົ້າໄຊຍະວະລະມັນທີ 2]] ກະສັດ[[ອານາຈັກຂະເໝນ]]ໂຈມຕີ ແລະຕໍ່ມາໃນ[[ພ.ສ. 1856]] [[ພໍ່ຂຸນຣາມຄຳແຫງ]]ແຫ່ງ[[ກຸງສຸໂຂໄທ]]ສົ່ງກອງທັບມາຕີ ແລະໃນ [[ພ.ສ. 2014]] [[ລາຊະວົງເລ]]ຂອງຊາວຫວຽດນາມໄດ້ຍົກທັບມາຕີລາຊະທານີກງວິໄຊ (ບິ່ນດິ່ນ) ຈົນແຕກ ຈົນຊາວຈາມເສຍຊີວິດ 60,000 ຄົນ ເປັນຊະເລີຍອີກ 30,000 ຄົນ ເຮັດໃຫ້ເສຍຄວາມເປັນຊາດໄປ ໂດຍເປັນເມືອງຂຶ້ນ[[ຫວຽດນາມ]]
 
ກ່ອນທີ່ອານາຈັກຈາມປາໄດ້ສິ້ນຊາດໄປ ອານາຈັກຈາມປາຖືກອານາຈັກຮອບຂ້າງຕ່າງໆ ຍົກທັບມາໂຈມຕີຫຼາຍຄັ້ງ ຍ້ອນສະໄໝກ່ອນພື້ນທີ່ນີ້ແມ່ນເຂດທຸລະກັນດານ ຈີນຈຶ່ງບໍ່ສາມາດຄອບຄອງໄດ້ ແຕ່ຕໍ່ມາປະມານ ພ.ສ. 989 ກອງທັບຈີນໄດ້ຍົກທັບມາຕີລາຊະທານີຂອງຊາວຈາມລົງໄດ້. ຈາກນັ້ນເມື່ອພຸດທະສະຕະວັດທີ 17 ອານາຈາມປາໄດ້ຖືກໂຈມຕີໂດຍກອງທັບຂອງ[[ພະເຈົ້າໄຊຍະວະລະມັນທີ 2]] ກະສັດແຫ່ງ[[ອານາຈັກຂະເໝນ]] ແລະ ຕໍ່ມາໃນ[[ພ.ສ. 1856]] [[ພໍ່ຂຸນຣາມຄຳແຫງ]]ແຫ່ງ[[ກຸງສຸໂຂໄທ]]ສົ່ງກອງທັບມາຕີ ຈົນໃນທີ່ສຸດເມື່ອປີ[[ພ.ສ. 2014]] [[ລາຊະວົງເລ]]ຂອງຫວຽດນາມໄດ້ຍົກທັບມາຕີລາຊະທານີກງວິໄຊ (ບິ່ນດິ່ນ) ຈົນແຕກ ຈົນຊາວຈາມເສຍຊີວິດ 60,000 ຄົນ ເປັນຊະເລີຍອີກ 30,000 ຄົນ ເຊິ່ງການໂຈມຕີຄັ້ງນີ້ ເຮັດໃຫ້ອານາຈັກຈາມປາເສຍຄວາມເປັນຊາດໄປ ແລະໄດ້ກາຍເປັນເມືອງຂຶ້ນ[[ຫວຽດນາມ]].
== ສາສະໜາຂອງຊາວຈາມ ==
 
ຊາວຈາມເດີມນັບຖືອ[[ສາສະໜາພາມ]]ແລະ[[ສາສະໜາພຸດ]] ແຕ່ຊາວມະລາຢູໄດ້ໄປເຜີຍແພ່[[ສາສະໜາອິສະລາມ]] ຊາວຈາມຈຶ່ງຫັນມານັບຖື[[ສາສະໜາອິສະລາມ]]
ເມື່ອພຸດທະສະຕະວັດທີ 10 ມີຊາວຈີນຊື່ ມາຕວນຫຼິນ ໄດ້ຂຽນເລື່ອງຂອງ[[ຊາວຈາມ]] (ເຊິ່ງເພິ່ນເອີ້ນວ່າ ຊາວຫຼິນຢີ່) ວ່າ ''ຊາວຈາມປາສ້າງບ້ານເຮືອນດ້ວຍດິນຈີ່ແລ້ວສາບດ້ວຍປູນ ຊາຍຍິງມີຜ້າຝ້າຍຜືນດຽວຫໍ່ຫຸ້ມຮ່າງກາຍ ແລະມັກເຈາະຫູແລະຫ້ອຍຫ່ວງເລັກ ຄົນຊັ້ນສູງໃສ່ເກີບໜັງ ສ່ວນຂ້າຂ້ອຍຍ່າງຕີນເປົ່າ ພະລາຊາຊົງພະມາລາຊົງສູງ ຊົງຊ້າງ ມີບໍລິພານຖືທຸງແລະກົດກັ້ນລ້ອມຮອບພະອົງ'' ຊົນຊາດຈາມສືບເຊື້ອສາຍຈາກຊາວ[[ມາລາໂຢໂປລິເນຊີ]] ສ່ວນໃຫຍ່ເປັນຊາວທະເລ ມີຄວາມສາມາດທາງການເດີນເຮືອ ເດີມນັບຖື[[ສາສະໜາພາມ]]ແລະ[[ສາສະໜາພຸດ]] ແຕ່ເມື່ອຊາວມະລາຢູໄດ້ໄປເຜີຍແພ່[[ສາສະໜາອິສະລາມ]] ຊາວຈາມຈຳນວນຫຼາຍກໍປ່ຽນມານັບຖື[[ສາສະໜາອິສະລາມ]].
 
[[ໝວດ:ອານາຈັກບູຮານ]]
໔.໓໑໔

edits

ລາຍການການນຳທາງ