Difference between revisions of "ວັນນະຄະດີ"

Jump to navigation Jump to search
no edit summary
Tags: ການແກ້ໄຂເທິງອຸປະກອນມືຖື Mobile web edit
Tags: ການແກ້ໄຂເທິງອຸປະກອນມືຖື Mobile web edit
'''ວັນນະຄະດີ''' (
ວັນ + ຄດີ
ວັນ ອອກສຽງ ເປັນ ວັນນະ ຕາມເຄົ້າເດີມ ທີ່ສາມາດ ປ່ຽນສຽງ ເປັນ ວັນໂນ ວັນນັງ ວັນເນ...ດັ່ງຄໍາອວຍພອນ ວ່າ ອາຍຸ ວັນໂນ ສຸຂຂັງ ພລັງ ເປັນຕົ້ນ
ວັນ ອອກສຽງ ເປັນ ວັນນະ
 
ຄດີ ອອກສຽງ ເປັນ ຄະດີ
ຄດີ ອອກສຽງ ເປັນ ຄະດີ ມີຄວາມໝາຍວ່າ ເລື້ອງ ເລື້ອງໄດ ເລື້ອງນື່ງ ທີ່ເກີດຂື້ນ
 
 
ຄຳເຄົ້າ: ວັນຄດີ<ref>ສົມຈິຕ ພັນລັກ. (2012) ''ພາສາລາວລ້ານຊ້າງ ກ່ອນປີ ພ.ສ 2478; ຄ.ສ 1935 ສະບັບຄົ້ນຄວ້າ''. ສົມມະນາ ການພິມ ສປປ ລາວ.</ref>, [[ພາສາອັງກິດ]]: Literature) ແມ່ນ ສິ່ງທີ່ແຕ່ງ, ຂີດຂຽນຂຶ້ນ ຈາກ [[ຄວາມຄຶດ]], [[ຈິນຕະນາການ]] ຫລື ອີງໃສ່ຄວາມເປັນຈິງ. ມັນມີ ທັງ ບັນທຶກໄວ້ ໂດຍ[[ໂຕໜັງສື]] ແລະ ທີ່ ບອກເລົ່າປາກຕໍ່ປາກ ໂດຍ ສະເພາະໃນ [[ສັງຄົມ]]ທີ່ ລະບົບການຂີດຂຽນ ຍັງບໍ່ພັດທະນາ ຫຼື ບໍ່ແຜ່ຫຼາຍເທື່ອ. ຕົວຢ່າງ ຂອງ ວັນນະຄະດີ ມີ ທັງ [[ນິທານ]], [[ຕຳນານ]], [[ກາບກອນ]] ເຫຼົ່ານີ້ເປັນຕົ້ນ.
Anonymous user

ລາຍການການນຳທາງ