Difference between revisions of "ການຄ້າ"

Jump to navigation Jump to search
rm spamlink
(rm spamlink)
 
'''ການຄ້າ''' (Trade) ແມ່ນ ການແລກປ່ຽນ '''ສິນຄ້າ''', '''ການບໍລິການ''' ຫຼື ທັງສອງ. ກົນໄກ ທີ່ ເຮັດໃຫ້ສາມາດ ເຮັດການຄ້າໄດ້ ເອີ້ນວ່າ '''[[ຕະຫຼາດ]]''' (Market). ຮູບແບບດັ້ງເດີມ ຂອງ ການຄ້າ ແມ່ນ '''[[ການປ່ຽນເຄື່ອງດ້ວຍເຄື່ອງ]]''' (barter) , ຫຼື ການ ແລກປ່ຽນໂດຍກົງ ດ້ວຍ ສິນຄ້າ ຫຼື ການບໍລິການ. ແຕ່ ການຄ້າໃນຍຸກໃໝ່ ໂດຍທົ່ວໄປ ຈະເຮັດ ດ້ວຍ ສິ່ງແລກປ່ຽນ ທີ່ເປັນຕົວກາງ ເຊັ່ນ '''[[ເງິນ]]'''. ອັນນີ້ ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ ການຊື້ ສາມາດຖືກແຍກອອກຈາກ ການຂາຍ ໄດ້. ການ ນຳໃຊ້ ເງິນ ( ຫຼື ສິນເຊື່ອ, ເງິນເຈ້ຍ ແລະ ເງິນບໍ່ມີຕົວຕົນ ໃນຕໍ່ມາ) ທັງ ສົ່ງເສີມ ແລະ ເຮັດໃຫ້ ການຄ້າສະດວກຂຶ້ນ.
 
==Links==
* [http://www.usatn.com USA Trade Network]
 
 
[[Category:ເສດຖະສາດ]]
໙໐

edits

ລາຍການການນຳທາງ