Difference between revisions of "ສີຂາວ"

Jump to navigation Jump to search
no edit summary
Tags: ການແກ້ໄຂເທິງອຸປະກອນມືຖື Mobile app edit
Tags: ການແກ້ໄຂເທິງອຸປະກອນມືຖື Mobile app edit
[[File:Color icon white.svg|200px]]
'''ສີຂາວ''' ຄື ໂທນສີ ຫຼື ການຮັບຮູ້ທີ່ເກີດຈາກແສງໄປກະຕຸ້ນເຊລລ໌ສີຮູບກວຍທັງ 3 ແບບໃນດວງຕາຂອງມະນຸດໃນປະລິມານທີ່ເກືອບເທົ່າກັນແລະມີຄວາມສະຫວ່າງສູງສຸດເມື່ອທຽບກັບສິ່ງແວດລ້ອມຮອບຂ້າງ
ຊ່ວຍອະທິບາຍຄວາມໝາຍສີຄາມແລະສີຂາວວົງເດືອນໃຫ້ແດ່
໑.໗໗໑

edits

ລາຍການການນຳທາງ