Difference between revisions of "ຜູ້ໃຊ້:ຄົນໄທ"

Jump to navigation Jump to search
no edit summary
<td><center>[http://en.wikipedia.org/wiki/Command_%26_Conquer:_Red_Alert ທີ່ຊື່ນຊອບ]</center></td>
<td><center>[http://lo.wikipedia.org/wiki/Help:Editing ວຶທີໃຊ້ພື້ນຖານ]</center></td>
<td><center>[http://th.wikipedia.org ວຶກຶພີເດີຍໄທວິກິພີເດີຍໄທ]</center></td>
</tr>
</table>
{{Babel-3|th|en-2|fr|}}
== '''ປະຫວັດ''' ==
* ຊື່ອໃນວຶກຶພີເດີຍຊື່ອໃນວິກິພີເດີຍ = ຄນໄທ
* ວັນເກຶດ = ໑໓ ມີນາຄມ ໒໕໓໓
* ຖຶ່ນກຳເນຶດ = ພະນະຄອນສີອຍຸທະຍາ ປະເທດໄທ
* ຮະດັບ = High School
== '''ທັກທາຍ''' ==
* ສະບາຍດັ ວິກີພີເດັຍວິກິພີເດີຍ ພາສາລາວ <br/>
ອັນທີ່ຈິງ ຊື່ອຂ້ອຍຕ້ອງເຂີຍນວ່າ ຄົນໄທ ບ່ແມ່ນ ຄນໄທ
 
* [[ແພດສາດ]] (໗ May ໒໐໐໖)
* [[ເກມ]] (໗ May ໒໐໐໖)
== '''ຂ້ອຍແລະວິກິພີເດີຍ''' ==
== '''ຂ້ອຍແລະວຶກຶພີເດີຍ''' ==
ຂ້ອຍຮູ້ຈັກວຶກຶພີເດີຍຂ້ອຍຮູ້ຈັກວິກິພີເດີຍ ພາສາໄທ ມາກ່ອນ <br/>
ແຕ່ຂ້ອຍກ໊ຮັກພາສາໄທ ພອໆ ກັບ ພາສາລາວ <br/>
ເມື່ອໄມ່ນານມານີ້ ຂ້ອຍເພຶ່ງຮູ້ວ່າມີວຶກຶພີເດີຍຂ້ອຍເພຶ່ງຮູ້ວ່າມີວິກິພີເດີຍ ພາສາລາວ ຂ້ອຍພອຈະເວ້າພາສາລາວໄດ້ ແຕ່ພຶມຄ່ອນຂ້າງລຳບາກ ຍັງໄງຖ້າຂ້ອຍພຶມຜຶດພລາດໄປ ຊ່ອຍແກ້ໄຂໃຫ້ຈະຂອບໃຈຫລາຍ
໘໖

edits

ລາຍການການນຳທາງ