Difference between revisions of "ຜູ້ໃຊ້:ຄົນໄທ"

Jump to navigation Jump to search
no edit summary
== '''ທັກທາຍ''' ==
* ສະບາຍດັ ວິກີພີເດັຍ ພາສາລາວ <br/>
ອັນທີ່ຈິງ ຊື່ອຂ້ອຍຕ້ອງເຂີຍນວ່າ ຄົນໄທ ບ່ແມ່ນ ຄນໄທ
 
* I'm Thai and I can type Laos just a little ,better you can correct words that i typed wrong. Thanks
* [[ແພດສາດ]] (໗ May ໒໐໐໖)
* [[ເກມ]] (໗ May ໒໐໐໖)
== '''ຂ້ອຍແລະວຶກຶພີເດີຍ''' ==
== '''ວຶກຶພີເດີຍ''' ==
ຮູ້ຈັກວຶກຶພີເດີຍຂ້ອຍຮູ້ຈັກວຶກຶພີເດີຍ ພາສາໄທ ມາກ່ອນ <br/>
ຮັກພາສາໄທແຕ່ຂ້ອຍກ໊ຮັກພາສາໄທ ພອໆ ກັບ ພາສາລາວ <br/>
ເມື່ອໄມ່ນານມານີ້ ພຶ່ງຮູ້ວ່າມີວຶກຶພີເດີຍຂ້ອຍເພຶ່ງຮູ້ວ່າມີວຶກຶພີເດີຍ ພາສາລາວ ພອຈະເວ້າພາສາລາວໄດ້ຂ້ອຍພອຈະເວ້າພາສາລາວໄດ້ ແຕ່ພຶມຄ່ອນຂ້າງລຳບາກ ຍັງໄງຖ້າພຶມຜຶດພລາດໄປຍັງໄງຖ້າຂ້ອຍພຶມຜຶດພລາດໄປ ຊ່ອຍແກ້ໄຂໃຫ້ຈະຂອບໃຈຫລາຍ
໘໖

edits

ລາຍການການນຳທາງ