Difference between revisions of "ຜູ້ໃຊ້:ຄົນໄທ"

Jump to navigation Jump to search
no edit summary
(ເຮື່ອງທີ່ເຂີຍນ)
* [[ແພດສາດ]] (໗ May ໒໐໐໖)
* [[ເກມ]] (໗ May ໒໐໐໖)
== '''ວຶກຶພີເດີຍ''' ==
== '''ຂ້ອຍແລະວຶກຶພີເດີຍ''' ==
ຂ້ອຍຮູ້ຈັກວຶກຶພີເດີຍຮູ້ຈັກວຶກຶພີເດີຍ ພາສາໄທ ມາກ່ອນ <br/>
ແຕ່ຂ້ອຍກ໊ຮັກພາສາໄທຮັກພາສາໄທ ພອໆ ກັບ ພາສາລາວ <br/>
ເມື່ອໄມ່ນານມານີ້ ຂ້ອຍເພຶ່ງຮູ້ວ່າມີວຶກຶພີເດີຍພຶ່ງຮູ້ວ່າມີວຶກຶພີເດີຍ ພາສາລາວ ຂ້ອຍພອຈະເວ້າພາສາລາວໄດ້ພອຈະເວ້າພາສາລາວໄດ້ ແຕ່ພຶມຄ່ອນຂ້າງລຳບາກ ຍັງໄງຖ້າຂ້ອຍພຶມຜຶດພລາດໄປຍັງໄງຖ້າພຶມຜຶດພລາດໄປ ຊ່ອຍແກ້ໄຂໃຫ້ຈະຂອບໃຈຫລາຍ
໘໖

edits

ລາຍການການນຳທາງ