Difference between revisions of "ຜູ້ໃຊ້:Alifshinobi"

Jump to navigation Jump to search
no edit summary
ສະບາຍດີທຸກໆ ທ່ານ ຂ້ອຍມີນາມວ່າ ອະລິຟ ຍາມນີ້ຂ້ອຍພວມຮຽນພາສາລາວຢູ່ຂ້ອຍພວມຮຽນພາສາລາວຢູ່ ເວົ້າພາສາອັງກິດ ເອັສປາໂຍນ ແລະໄທ ໄດ້ ແຕ່ເຂົ້າໃຈພາສາລາວສູງພໍຄວນ
 
[[en:User:Alifshinobi]]
໔.໓໑໖

edits

ລາຍການການນຳທາງ